AVK NEDERLAND BV

Missie

AVK Nederland B.V. is onderdeel van AVK International A/S uit Denemarken. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen afsluiters en accessoires voor de segmenten water, gas, afvalwater, brandbestrijding en industrie. Door onze productievestigingen én wereldwijd verspreide verkoopmaatschappijen staan wij dicht bij onze klanten. Dat maakt dat wij maatwerk en service leveren en inspelen op elke specifieke wens en marktbehoefte. En deze continue willen overtreffen.

Niet alleen onze klanten maar ook onze medewerkers staan centraal. Wij streven ernaar om hoog gekwalificeerde en intrinsiek betrokken personeel aan te trekken en te behouden. Medewerkers die de normen en waarden van AVK Nederland op maatschappelijk en sociaal gebied delen. Daarbij zien wij het als onze taak om de noodzakelijke voorwaarden te creëren, waarbij alle medewerkers zich prettig en uitgedaagd voelen. Onze medewerkers gunnen wij alle ruimte om zichzelf te ontplooien en te groeien in het belang van ieders persoonlijke ontwikkeling én van de onderneming. Dat stelt AVK in staat om te blijven innoveren en investeren. In elkaar, in onze klanten, in onze producten en in onze samenleving.

Visie

De positie van mens en milieu komt steeds meer onder druk te staan. Vertrouwen op veiligheid, betrouwbaarheid en rekening houden met elkaar worden van steeds groter belang. Wij willen als AVK Nederland onze maatschappelijk verantwoording nemen en uitdragen.

De visie van AVK Nederland is om de leidende kwaliteitsproducent en leverancier te zijn in Nederland en deze positie te behouden.

Tevens is het onze ambitie om hét kenniscentrum voor onze klanten te zijn. Daarbij zijn het leveren van betrouwbare afsluiters en appendages voor de veeleisende industrie, het zeker stellen van continue watervoorziening, veilige gasdistributie, duurzame afvalwaterzuivering en efficiënte brandbeveiliging onze doelstellingen.

Wij willen onze 8 beloften waarmaken door mondiaal leiderschap en lokale betrokkenheid te laten zien. Onze intentie is een waardevolle relatie en vertrouwensband met onze klanten, leveranciers en stakeholders op te bouwen. Waarbij zij duurzame innovaties, hoge kwaliteit, snelle reacties, gemak en besparingen van AVK mogen verwachten. AVK houdt daarbij rekening met mens en milieu.

Recyclebaarheid van grondstoffen, van eindproducten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het stimuleren van een circulaire economie zijn onze uitgangspunten. Met als doel samen met onze klanten, leveranciers, stakeholders en medewerkers een betere wereld om ons heen te creëren.