AVK NEDERLAND BV

Afstudeerscriptie circulaire bedrijfsvoering

31-07-2018

Als onderdeel van ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Martijn van Berkel een afstudeeronderzoek verricht voor AVK Nederland. Het onderwerp was: Het circulair inrichten van de bedrijfsvoering met behulp van het grondstofpaspoort. Martijn studeert Bedrijfskunde MER op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het betrof een onderzoek naar de mate van circulariteit binnen AVK, de keten en op welke wijze dit meer circulair kan met behulp van het grondstofpaspoort. Martijn heeft zijn scriptie met succes weten te verdedigen en wij bedanken hem voor alle adviezen en handvaten. De komende tijd zal AVK gaan bekijken welke stappen gezet gaan worden en hoe het MVO beleid verder vorm zal gaan krijgen.

AVK Nederland ontwikkelde vorig jaar al in samenwerking met Liander, AVK Plastics en Kiwa Technology een eerste format voor een grondstofpaspoort. Een grondstofpaspoort geeft inzicht in de samenstelling en herkomst van producten en toegepaste materialen. Met dit inzicht kunnen producenten en afnemers bewust duurzame keuzes maken over bijvoorbeeld recycling en herkomst van materialen. Hiermee geven we invulling aan de circulaire economie.

Klik hier voor meer informatie over onze grondstofpaspoorten