AVK NEDERLAND BV

Circulariteit wordt concreet: lancering ‘grondstofpaspoort’ op 16 februari 2017

10-01-2017

Liander heeft samen met respectievelijk haar leverancier en producent van ‘straatpotten’, AVK Nederland en AVK Plastics en Kiwa Technology een eerste format voor het ‘grondstofpaspoort’ ontwikkeld. Een grondstofpaspoort geeft inzicht in de samenstelling en herkomst van producten en toegepaste materialen. Met dit inzicht kunnen producenten en afnemers bewust duurzame keuzes maken over bijvoorbeeld recycling en herkomst van materialen. Hiermee geven we invulling aan de circulaire economie.

Vanuit de Fair Infra Coalitie, een samenwerkingsverband van grote infrabedrijven, is onlangs besloten dat leveranciers van o.a. netbeheerder Liander begin 2017 verplicht aan moeten geven wat de herkomst is van de grondstoffen in hun producten. Het grondstofpaspoort helpt u hiermee. Dit  Grondstofpaspoort wordt op 16 februari 2017 van 13.30 tot 17.00 uur gelanceerd en gepresenteerd op een seminar.

Wilt u ook graag deelnemen aan dit seminar? Dat kan. Deelname is gratis en er zijn nog een aantal plekken vrij. Deelname geschiedt vanaf heden op volgorde van inschrijving t/m 31 januari 2017 per e-mail aan: sbonestroo@avknederland.nl o.v.v. bedrijfsnaam, naam deelnemer(s), functie(s) en e-mailadres(sen).

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 16 februari 2017!