AVK NEDERLAND BV

Vakbeurs Klimaat

25-10-2018

Op 8 november vindt voor de 4e maal de vakbeurs Klimaat in Houten plaats. AVK Nederland zal hieraan deelnemen. Er wordt kennis en inspiratie gedeeld op het gebied van water- en klimaatbestendige stad. De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. Openbare ruimtes in steden zullen dus klimaatbestendig moeten worden ingericht. AVK toont haar oplossingen op dit gebied.

De beurs is met name interessant voor gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus en kennisinstituten. Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek in onze stand, nummer 2.3.17.