AVK afsluiters voor watervoorzieningen die voldoen aan de norm EN-1074

Van uw leverancier verwacht u een bepaald kwaliteitsniveau, onze producten voldoen aan de kwaliteitsnormen opgesteld door nationale en internationale instituten zoals het Europees Comité voor Standaardisatie (CEN)

De meeste Europese nationale normalisatie-instellingen zijn lid van dit comité en daarom zijn zij verplicht de normen na te leven en deze toe te passen. Als de producten van een producent voldoen aan de normen die door CEN zijn uiteengezet, voldoen deze producten ook aan de meeste nationale normen.

Wat bepalen deze normen? 

Hieronder bespreken we één van de belangrijkste normen in onze branche - de norm EN 1074 - die eisen en testvoorwaarden schetst bij het ontwerpen van afsluiters voor watervoorziening.

EN 1074 bevat bepalingen uit andere publicaties en omvat als zodanig ook normen als EN 558-1, EN 681-1 en EN 12982.

EN 1074 bestaat uit zes delen. Deel 1 behandelt algemene eisen en testprocedures, terwijl delen 2-6 gedetailleerder zijn en betrekking hebben op bepaalde typen afsluiters.

  • Deel 2 - isolatie-afsluiter
  • Deel 3 - terugslagklep
  • Deel 4 - ontluchters
  • Deel 5 - regelafsluiters
  • Deel 6 – brandkranen

Het juiste materiaal maakt het verschil

Elk onderdeel dat in contact komt met drinkwater, moet voldoen aan de eisen van de nationale voorschriften in het land van gebruik. Ze mogen op geen enkele manier invloed hebben op de kwaliteit van het water zoals bijvoorbeeld geur of smaak. Dat betekent dat de chemische samenstelling en het uiterlijk van het water niet mag veranderen nadat het in contact is geweest met een afsluiter. Ook moeten alle interne en externe materialen corrosiebestendig zijn of met geschikte middelen worden beschermd.

AVK garandeert schoon en fris water bij het gebruik van onze producten. We gebruiken drinkwater goedgekeurd EPDM-rubber in onze producten. We gebruiken eigen geproduceerd rubber om zeker te zijn van de gebruikte ingrediënten en processen. Lees hier meer over onze rubber compounds.

Om onze producten te beschermen tegen corrosie, coaten we die volgens DIN 3476 deel 1, EN 14901 en GSK. U kunt hier meer lezen over ons coatingproces.

Lange levensduur onder hoge temperaturen

AVK afsluiters zijn ontworpen voor een levensduur van minimaal 50 jaar en bestand tegen temperaturen van 0°C tot 40°C tijdens gebruik en tussen 20° en 70°C wanneer ze zijn opgeslagen. De weerstand van de schuif is getest volgens de vereiste temperaturen, terwijl de druk tenminste 10 minuten wordt aangehouden. Als het materiaal van de afsluiter van een zogenaamd tijdsafhankelijk materiaal is (bijv. kunststof), dan wordt aanbevolen dat de afsluiter onder druk wordt getest bij een temperatuur die overeenkomt met de omgeving en bij een verhoogde temperatuur om aan te tonen dat de afsluiter ontworpen is voor een levensduur van 50 jaar.

Vanaf de ontwerpfase zorgt AVK ervoor dat elk onderdeel in de afsluiter voldoet aan de vereisten van onze klanten en wij vragen onze leveranciers om dit te documenteren voordat het materiaal wordt gekozen. De afsluiters worden grondig getest en goedgekeurd door onafhankelijke instituten zoals KIWA en DVGW.

Afdichting is essentieel

Eén van de belangrijkste vereisten voor een afsluiter is dichtheid. U moet op de hoogte zijn van meerdere parameters om er zeker van te zijn dat de afsluiter volledig dicht is in relatie tot de invoer van lucht, water of vreemde stoffen. Ten eerste moet de afsluiter in gesloten positie zijn terwijl het de druk van instromend water weerstaat. Afsluiters voor water moeten bestand zijn tegen een druk die gelijk is aan 1,5 x de drukklasse. Als de druk wordt getest, mogen de afsluiters geen visueel waarneembare lekkage vertonen. 

Om de afdichting en werking te testen moeten de afsluiters, in gesloten positie, ook bloot worden gesteld aan drukverschillen. De afsluiters moeten daarom een afdichtingstest en een bedieningstest ondergaan.

Een ander aandachtspunt in de norm EN 1074 is de dichtheid van afsluiters bij aansluiting op leidingen. De afsluiters zijn ontworpen volgens gespecificeerde buigbelasting, het verbindingspunt tussen de afsluiter en buis moet bij een buiging geen lekkages vertonen. 

Bij AVK wordt vanaf de ontwikkeling van onze afsluiters getest op het verbindingspunt van onze producten. Elke afsluiter wordt afzonderlijk getest op 1,5 keer de drukklasse en we controleren die op lekkages.

Bedieningsmomenten tijdens testen op dichtheid en sterkte

De vereisten voor dichtheid in gesloten positie zijn dezelfde als bij openen: 1,5 x PFA of PFA + 5 (PFA = maximale continue waterdruk van leiding). Om beide testen te kunnen doorstaan, mag het aandraaimoment voor sluiten en openen de MOT niet overschrijden. 

Als de afsluiters geen bedieningsmechanisme hebben en bediend worden met een T-sleutel, is de MOT specifiek gedefinieerd,  voor vlinderkleppen 125 Nm en voor schuifafsluiters 1 x DN Nm. Handbediende afsluiters moeten worden gesloten met een aandraaimoment gelijk aan het maximale bedrijfsmoment (MOT) en er mag geen lekkage worden geconstateerd.

Het minimale bedieningsmoment in de sluit- en openingsrichting moet gelijk zijn aan de minimale sterkte van de aandrijving (mST), waarbij de mST gelijk moet zijn aan tweemaal het maximale aandraaimoment (MOT).

Bij AVK testen we niet alleen met 1 x DN Nm, maar we verwachten ook dat onze producten dicht zijn, zelfs als het aandraaimoment lager is dan de gespecificeerde waarden. Daarom testen we onze afsluiters tot 0,6 x DN afhankelijk van de grootte.

Specificatie van MOT (Maximaal aandraaimoment)

De MOT is afhankelijk van het bijbehorende bedieningsapparaat. Als de afsluiter wordt geleverd met een handwiel, wordt de MOT gedefinieerd als 0,5 x de maximale handmatige bedieningskracht (in Newton) x de diameter van het handwiel (in meters). Voor afsluiters die met een handsteel worden geleverd, definiëren we de MOT als de maximale handmatige bedieningskracht (in Newton) x de lengte van de hefboom (in meters).

Operationele cycli tijdens lange duurtesten

AVK afsluiters zijn minimaal 50 jaar volledig operationeel. Door de duurtest, waarbij we de afsluiters meerdere keren achter elkaar testen, garanderen we dat al onze onderdelen voldoen aan de lange duurtesten volgens de norm EN 1074. 

Omdat het ontwerp van AVK afsluiters hetzelfde is voor afsluiters met handwielbediening of ISO topflens voor elektrische bediening, zijn al onze afsluiters tot DN 1200 ontworpen voor 2.500 bedieningen, hoewel slechts 250 bedieningen vereist zijn in de standaard.

Vereiste bedieningscycli

  • Handmatig bediende afsluiters zijn ontworpen voor 250 cycli terwijl elektrisch, hydraulisch en pneumatisch bediende afsluiters in staat moeten zijn om meer dan 2.500 cycli uit te voeren. De druk in alle typen afsluiters, gevuld met water, moet ten minste gelijk zijn aan de PN van de afsluiter en dat gedurende ten minste vijf seconden. 
  • Terugslagkleppen weerstaan meer dan 2.500 open- en sluitingscycli.Be- en ontluchters worden zodanig ontworpen dat een serie van 250 keer vullen en leeglopen kan worden uitgevoerd tijdens het volledig openen en sluiten van de afsluiter. De druk in de afsluiter moet ongeveer 10% zijn van hun maximale drukklasse, terwijl deze ten minste twee minuten wordt gehandhaafd.
  • Regelafsluiters zijn ontworpen, zodat ze een differentiële druk van +/- 10% van 1.5 x hun drukklasse hebben, terwijl ze gedurende tenminste 15 seconden worden bediend en dit 2.500 keer herhalen.
  • Brandkranen ondergaan gelijkwaardige testen en moeten een drukverschil kunnen opvangen dat gelijk is aan hun PN. De openings- en sluitingscyclus vindt 1.000 keer plaats.

Vereiste testprocedures

De testen zijn uitgevoerd op afsluiters die representatief zijn voor de huidige productieserie. Alle testen worden geregistreerd in testrapporten met vermelding van het type, de hoeveelheid, DN en PN evenals welke apparatuur gebruikt is en de prestatie van de afsluiter.

In de ontwerpfase test AVK de afsluiters volgens de volgende normen: EN 1074, EN 1171, officiële goedkeuringeisen zoals forex, DVGW, KIWA en lokale marktvereisten en niet op de laatste plaats AVK's eigen eisen gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring met het produceren van afsluiters in drinkwatervoorziening wereldwijd.

Bij de productie van afsluiters volgens EN 1074 testen we elke afsluiter in eigen huis voordat ze vrijgegeven worden voor verkoop. De gerelateerde testdocumenten worden gearchiveerd en kunnen 20 tot 25 jaar lang opgevraagd worden.

Documenten en markering

De kwaliteit van de afsluiters wordt regelmatig gecontroleerd door het eigen kwaliteitssysteem en externe certificeringsinstanties.

AVK is gecertificeerd in productontwikkeling en fabricage van afsluiters volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 om een constante kwaliteit van de producten te garanderen, inclusief processen om het systeem te verbeteren en conformiteit te waarborgen, die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Ten slotte stelt de norm EN 1074 dat producten de juiste markering moeten hebben; waar DN, basismateriaal, PN, ID en het jaar van de fabrikant moet worden vermeld, evenals het nummer van het relevante deel van de EN-norm 1074.

Brochure

AVK Goedkeuringen

Eisen voor schuifafsluiters in drinkwatertoepassingen
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyses, om onze website te verbeteren en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Door onze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies door ons en derde partijen zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.