Case

AVK plaatafsluiters geïnstalleerd in grote biogasinstallatie in Denemarken

GrønGas Vraa is een grote Deense biogasinstallatie die drijfmest verwerkt van 50 lokale boeren. AVK heeft 36 plaatafsluiters aan de fabriek geleverd.

De fabriek in Vraa produceert biogas uit natte biomassa. Natte biomassa bestaat bijvoorbeeld uit koe- en varkensmest, afval van de voedings- en grondstoffenindustrie en GFT afval. De centrale kan jaarlijks 365.000 ton natte biomassa verwerken en kan het aardgasnetwerk voorzien van ongeveer 13 miljoen kubieke meter bio methaan (groen gas). Dit komt overeen met het gasverbruik van 6.500 woningen of het jaarverbruik van 4.300 auto's of 250 bussen. De oprichting van de fabriek heeft in de omgeving nieuwe banen gecreëerd en er zijn vijf mensen aangenomen om de fabriek te onderhouden, terwijl er acht chauffeurs zijn die mest aanleveren en kunstmest ophalen bij de fabriek.

Biogas productie

Biogas wordt geproduceerd uit organisch afval dat in afgesloten containers door middel van bacteriën biologisch wordt afgebroken. De bacteriën die de biomassa afbreken, stoten gas uit dat wordt gebruikt voor energiedoeleinden. In deze vorm kan biogas direct gebruikt worden als brandstof voor bijvoorbeeld gasgeneratoren die elektriciteit produceren. Daarnaast kan gas ook worden gereinigd van CO2 en waterstofsulfide, zodat het wordt omgezet groen gas, dat kan worden gebruikt in het aardgasnetwerk.

Het proces

Het productieproces van biogas komt op gang wanneer verse mest wordt gemengd met afval van de voedings- en grondstoffenindustrie en GFT afval. De natte biomassa die hieruit ontstaat wordt in reactoren gepompt en verwarmd tot ongeveer 50⁰ C. De verteerbare delen van deze biomassa worden door vergistingsbacteriën omgezet in biogas. De onverteerbare delen en het water blijven over en worden digestaat genoemd. Het biogas wordt uit de containers geloosd en het digestaat wordt in containers gepompt die door boeren opgehaald kunnen worden. Dit proces duurt ongeveer 40 dagen.

Het bijproduct

Met de productie van biogas wordt de uitstoot van stikstof geminimaliseerd. Bij het ontgassen van mest wordt de droge stof van de mest ontbonden. Hierdoor bevat het digestaat een lagere hoeveelheid organische stikstof en een hogere hoeveelheid anorganisch omzetbare stikstof. Dit betekent dat een groter deel van de stikstof door de planten wordt opgenomen en een kleiner deel van de stikstof wordt uitgespoeld in het milieu. Daarmee is digestaat interessant voor boeren en heeft het gebruik van digestaat ook een positief effect op de oogstopbrengst.

Plaatafsluiters helpen de mest door het proces

AVK heeft 36 plaatafsluiters geleverd aan de biogasinstallatie in Vraa. Hiervan zijn dertig plaatafsluiters geïnstalleerd in het verdeelstuk waar de mest wordt opgepakt en naar het proces wordt getransporteerd. Een aantal van de afsluiters bevinden zich aan de buitenkant van de containers en worden gebruikt om bieten (de favoriete bron) rechtstreeks naar het proces te transporteren. Verder zijn er zes plaatafsluiters geïnstalleerd om de drie verwarmingsmodules te vullen en te legen.

De overtollige warmte die tijdens de productie vrijkomt wordt geleverd aan de verwarmingsinstallatie van de staad Vraa. De GrønGas Vraa-fabriek werd gebouwd in samenwerking tussen het energiebedrijf E.ON Danmark en boer Jens Peter Lunden, die ook GrønGas Hjørring runt, niet ver van de fabriek in Vraa.