ISO 29001 certificaat voor de olie- en gasindustrie

AVK International A/S heeft certificering verkregen volgens de ISO 29001:2010 norm als het derde bedrijf binnen de AVK Groep.

ISO 29001 is een branche specifieke norm voor de olie- en gasindustrie op basis van de kwaliteitsnorm ISO 9001. In vergelijking met ISO 9001 zijn de vereisten voor beheersmaatregelen echter scherper en veel gedetailleerder.

De aanvullende vereisten zijn allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de vereisten voor risicobeheer van de olie- en gasindustrie voor documentatie van belangrijke kwesties zoals opleiding van personeel, traceerbaarheid van materialen en behaalde testresultaten.

ISO 29001 is de hoogste certificering die een fabrikant kan behalen in de aardgassector en vereist van fabrikanten dat zij een continue verbeteringssysteem ontwikkelen voor de hele onderneming, van leveranciers tot product levering.

De certificering is uitgevoerd door Det Norske Veritas (DNV) en is drie jaar geldig met jaarlijkse follow-up bezoeken.

We zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe ISO 29001-certificering, bovenop onze ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001-certificeringen, een solide basis zal vormen voor het voortdurende succes van AVK en de groei in het gassegment.

Download ISO 29001 certificaat