AVK afsluiters geschikt voor waterstof

Met de gasafsluiters van AVK bent u klaar voor de toekomst want we hebben nu ook KIWA certificering voor waterstof. 20-10-2020

Waterstof kan een belangrijke schakel worden in de energievoorziening van de toekomst. Het is een duurzame optie als grondstof én energiedrager. De infrastructuur die nodig is om het te transporteren en op te slaan, is in Nederland bovendien al grotendeels voorhanden. 

AVK wil graag een bijdrage leveren aan een voorspoedige en veilige energietransitie en heeft KIWA opdracht gegeven om onze gasafsluiters te testen op geschiktheid voor waterstof. 

Waterstof als energiedrager

In het regeerakkoord is voor 2030 een reductie van 49% CO2 - uitstoot t.o.v. 1990 opgesteld. Waterstof zal hierbij waarschijnlijk verschillende rollen spelen. Net als nu het geval is, wordt het als grondstof door de industrie gebruikt. Daarnaast zal het veel meer als brandstof gebruikt gaan worden en speelt het een rol in de balancering en flexibilisering van het gehele energiesysteem. Op dit moment kunnen we elektriciteit produceren als we het nodig hebben. Een elektriciteitscentrale kun je namelijk meer of minder stroom laten produceren. We zullen in de toekomst steeds meer hernieuwbare energie uit zon en wind halen. Dit aanbod is echter weersafhankelijk en dus variabel. Het belang van opslag van energie wordt dus groter. Voor gebruik op een ander moment van de dag of zelfs over de seizoenen heen. En juist daarin kan waterstof een belangrijke rol spelen. Stroom wordt via elektrolyse omgezet in waterstof en opgeslagen voor momenten en perioden dat er meer vraag dan aanbod is. Het neemt hiermee de flexibiliteitsrol over die aardgas nu heeft. Op deze manier kan waterstof de leveringszekerheid van energie garanderen.

Download hier het KIWA certificaat

 

Waterstoftransport via de gasinfrastructuur

Waterstoftransport gaat via pijpleidingen en kan zo grote afstanden afleggen. Daarbij heeft het, net als andere gassen, een paar voordelen ten opzichte van elektriciteit. Zo is het transport efficiënter en is het bij grote volumes vele malen voordeliger. Een gasleiding is dus significant goedkoper dan een elektriciteitskabel waar eenzelfde hoeveelheid aan energie doorheen moet.

De Nederlandse gasinfrastructuur is bij uitstek geschikt voor waterstoftransport omdat deze fijnmazig en goed onderhouden is. Op veel plekken liggen meerdere leidingen naast elkaar. Door het teruglopende transport van aardgas kunnen we een deel daarvan exclusief voor waterstof beschikbaar maken. De Gasunie stelde eerder al vast dat we deze infrastructuur in de toekomst kunnen gebruiken voor het transport van waterstof. Op die manier hoeft het grootste deel van al die leidingen niet te worden afgeschreven.

Een gasnet is bijna altijd vermaasd aangelegd en heeft meerdere voedingspunten (stations). Dit zorgt ervoor dat de levering grotendeels in stand blijft bij onderhoudswerk en bij storingen. Een ombouw van enige omvang zal echter altijd gefaseerd moeten plaatsvinden. In een vermaasd net is het dan noodzakelijk om tijdelijk extra afsluiters of onderbrekingen aan te brengen om de gassoorten gescheiden te houden. Dit moet met beleid gebeuren en heeft invloed op de leveringszekerheid. Met de KIWA certificering voor waterstof zijn de gasafsluiters van AVK hierbij een veilige keuze!

BROCHURE

Gas

Krijg een compleet overzicht van onze afsluiters en accessoires voor gasvoorziening inclusief volledige informatie over hun kenmerken en voordelen

Artikel

Een toekomst met meer groene energie

In de industrie is er al kennis van geavanceerde technologieën voor de productie van hernieuwbare energie. En we zullen ons moeten concentreren op het benutten van het enorme potentieel hiervan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van power-to-X-technologieën. Het power-to-X-proces zet hernieuwbare energie om in waterstof voor onmiddellijk gebruik of om op te slaan voor toekomstig gebruik.