Case

AVK ontwikkelt "slimme brandkraan"

Samen met Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S heeft AVK oude brandkranen weer tot leven gebracht door nieuwe, achteraf geplaatste brandkraandeksels met geïntegreerde sensoren te ontwikkelen om het water gebruik te controleren.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S had al geruime tijd het vermoeden dat sommige brandkranen te maken hadden met waterdiefstal en gebruikt werden om tanks van vacuümwagens door te spoelen, maar het systeem kon dit vermoeden niet bevestigen of ontkennen.

Toen Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S contact opnam met AVK, vroeg het om een applicatie die achteraf te gebruiken was, op batterijen werkt en communiceerde met behulp van het Sigfox-protocol (radiocommunicatie) om de positie van de brandkraandeksel te tonen, en die onzichtbaar zou zijn wanneer de brandkraandeksel gesloten is.

Achtergrond informatie

Om het risico op besmetting van de schone watervoorziening te beperken, moet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er eerst voor zorgen dat alle vacuümwagens de tank op de juiste locatie legen.

Ten tweede dat men de tank alleen doorspoelt met een aangewezen brandkraan op het terrein van Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S heeft een kentekenherkenningssysteem dat alle kentekens van voertuigen die hun pand in- en uitrijden scant. Door deze informatie te combineren met de gegevens over wanneer de brandkraandeksel wordt geopend en gesloten, en wie er op dat moment aanwezig is, kan men er achter komen welke vrachtwagenchauffeur de aangewezen brandkraan correct gebruikt en wie niet.

Naast het risico op besmetting, is het afvoeren van water door een brandkraan voor andere doeleinden dan brandbestrijding diefstal en leidt het tot een toename van non-revenu water.

Slimme wateroplossing ontwikkeld door AC.MO

Het hele ontwikkelingsproces werd verzorgd door AC.MO, de Italiaanse dochteronderneming van AVK. Bij AC.MO zijn ze gespecialiseerd in het ontwikkelen van dergelijke applicaties.Het was tevens een grote uitdaging om een oplossing te vinden die aan de binnenkant van de brandkraandeksel kon worden gemonteerd en toch binnen de mechanische grenzen kon blijven. AC.MO heeft de uitdaging opgelost door een bewegingssensor, ook wel versnellingsmeter genoemd, in de brandkraandeksel te monteren, samen met een geïntegreerde batterij (met een levensduur van 10 jaar), een antenne en een elektrische kaart.

De versnellingsmeter detecteert op elk moment de zwaartekracht. Dit betekent dat wanneer de brandkraandeksel wordt geopend, de versnellingsmeter een verandering in de relatieve zwaartekracht waarneemt die tot een alarmmelding leidt. De communicatie van de brandkraan wordt via een Sigfox-concentrator naar het SCADA-systeem van Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/S gestuurd. Dit maakt het mogelijk om de positie van de brandkraandeksel en de batterijstatus te volgen en om de historische gegevens van de brandkraanpositie te bekijken.

In de nabije toekomst gelooft Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S dat het zal kunnen onthullen of iemand de brandkranen misbruikt zoals vermoed wordt.

Aan het eind van de dag zorgt de monitoring voor een continue toevoer van schoon en gezond water aan de consument, zorgt voor een zo laag mogelijk risico op besmetting van water en probeert diefstal te voorkomen.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S is de belangrijkste leverancier van water in de gemeente Skanderborg met een bevolking van ongeveer. 62.000 inwoners. De levering van drinkwater vindt plaats via vijf pompstations en het waternetwerk bestaat uit 226 km aan leidingen. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor alle afvalwaterzuivering.

Het AVK pand in Galten, Skovby en Låsby bevindt zich in de gemeente Skanderborg.

Wat is "Smart Water" en "Internet of Things"

SLIMME WATEROPLOSSINGEN
Een slim waternetwerk is een volledig geïntegreerde programma van producten, oplossingen en systemen waarmee waterbedrijven:

• Problemen op afstand kunnen controleren en onderzoeken
• Prioriteiten kunnen aangeven en het onderhoud beheren
• Het netwerk op afstand kunnen beheren en optimaliseren met behulp van gegevens gestuurde inzichten
• Klanten informatie en tools kunnen geven die ze nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken over gedrag en watergebruikspatronen
 

INTERNET OF THINGS
Internet of Things kan worden gedefinieerd als "een netwerk van elektronische apparaten die gegevens kunnen verzamelen en delen via sensoren". De verzamelde gegevens worden door analyse vertaald in gedetailleerde kennis van specifieke doelgroepen. Het doel is om verzamelde gegevens te gebruiken voor het helpen en ontwikkelen van gezondheidszorg, verkeer en infrastructuur, industrie, communicatie en het algemene dagelijkse leven zonder dat mens-tot-mens of mens-tot-computer interactie nodig is.