Verbreding A15 van Vaanplein tot Maasvlakte

Aanleg van een 25 km lange nieuwe blusleiding, een groot project van Rijkswaterstaat.

De realisatie van de A15 verbreding van Vaanplein tot aan de Maasvlakte is één van de grootste projecten van Rijkswaterstaat van de afgelopen jaren. 

Velen van u zullen hierbij denken aan het aanleggen van wegen en het bouwen van bruggen. Vaak wordt vergeten, dat hier wat betreft leidingwerk ook heel veel uitgevoerd moet worden. In dit specifieke geval moest over het gehele traject een nieuwe blusleiding aangelegd worden langs de A15. We praten hier dan over een blusleiding van ongeveer 25 km waar veel vracht en gevaarlijke stoffen van en naar het Botlekgebied en de Maasvlakte over vervoerd moet worden. 

Uiteraard moet de leiding en de toegepaste appendages van kwalitatief hoog niveau zijn. AVK Nederland BV is dan ook vanaf de eerste engineeringsfase betrokken bij dit project. Er is hier gekozen voor een ondergrondse brandkranen type L7, met dubbele afdichting. Deze brandkranen hebben een hoge opbrengst en bieden volledige bescherming van het leidingwerk. In totaal zijn er meer dan 500 stuks ondergrondse brandkranen geplaatst in combinatie met de nodige AVK afsluiters en appendages.

In dit project lopen de leidingen niet alleen ondergronds. Langs bijvoorbeeld de Botlekbrug loopt een droge blusleiding. In geval van calamiteiten wordt deze leiding gevoed door middel van "overgangsputten". Deze putten zijn voorzien van AVK afsluiters (elektrisch bediend) en verschillende andere hulpstukken. De uitvoerende aannemer heeft aan AVK Nederland gevraagd om zowel voor de levering alsook voor de installatie van deze putten zorg te dragen. Een hele uitdaging voor ons qua montage, belang en bereikbaarheid. Eind september zijn de laatste putten geïnstalleerd en in werking gesteld. 

AVK Nederland heeft met dit project laten zien niet alleen leverancier te zijn van hoogwaardige producten en het service team van AVK Nederland heeft aangetoond de productenn ook vakkundig te kunnen installeren.

Kortom een mooi project, met vele aspecten, wederom tot een goed einde gebracht!