Kennisdelen is onze beste verdediging tegen klimaatverandering

Outside the box denken is niet altijd nodig; als we al solide, bewezen technologieën bij de hand hebben, moeten we ons meer concentreren op het inzetten ervan. 14-04-2020

Op Wereldwaterdag, 22 maart, publiceerde de VN een nieuw rapport: het World Water Development Report 2020 van de Verenigde Naties. Het rapport schetst een somber beeld van het klimaat en onze toekomst, en zoals geciteerd in het rapport, loopt onze wereld daadwerkelijk gevaar.

Naarmate de planeet verder opwarmt, speelt water een grote rol in hoe we het veranderende klimaat ervaren. Toch komt water zelden ter sprake in het klimaatdebat of in de internationale klimaatovereenkomsten, hoewel het een belangrijke rol speelt bij vraagstukken als voedselzekerheid, energieproductie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling.

Dit sluit aan bij onze mening dat water veel meer aandacht verdient op de mondiale klimaatagenda; inclusief de debatten over energieproductie en gezondheid in het algemeen. Water is de bron voor al het leven en de ontwikkeling op aarde, en verstandig beheer kan een enorme impact hebben op hoe we de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling aanpakken.

Kortom, water hoeft geen probleem te zijn. Het kan zelfs deel uitmaken van de oplossing. Het kan bijdragen door voldoende voedsel voor onze toenemende bevolking veilig te stellen, wetlands te beschermen en de levenskwaliteit voor steden en gemeenschappen te verbeteren.

We moeten het nieuws verspreiden over bestaande technologieën

Het rapport stelt dat, hoewel we ons moeten concentreren op onderzoek en ontwikkeling, het net zo belangrijk is om de reeds bekende en bewezen technologieën te implementeren. Er is veel om uit te kiezen, en met voldoende bewustzijn en opleiding is dit de manier waarop we ons pad kunnen en moeten veranderen.

80% van al het door mensen veroorzaakte afvalwater wordt rechtstreeks in de natuur geloosd zonder enige voorafgaande behandeling. Dit moet worden opgevangen, behandeld en het resterende slib moet worden gebruikt voor energieproductie. Als het gezuiverde water vervolgens kan worden geloosd in een nabijgelegen gebied, kunnen er kosten worden bespaard op de energierekening. Lozing in een nabijgelegen gebied kan een aangelegd wetland creëren dat bijdraagt aan biodiversiteit en recreatiegebieden. Door gecontroleerd naar het grondwater te sijpelen, dreigen steden niet te zinken als gevolg van te veel benutte grondwaterreserves, een probleem waar veel grotere steden tegenwoordig mee te maken hebben.

Het introduceren van bekende technologieën zal alleen plaatsvinden door meer bewustzijn, goed onderwijs en door initiatieven zoals capaciteitsprogramma's. Onze zomerschool, die onder de noemer “Advanced Water Cycle Management Course” loopt, is onze bijdrage op dit gebied. Met de nieuwste kennis bij de hand en met een holistische benadering van de hele reis van water door de samenleving, richten we ons op het verkrijgen van de meest efficiënte toevoer- en behandelingsprocessen. Dit betekent dat we water moeten beschouwen als iets dat we lenen en teruggeven op de best mogelijke manieren om het cruciale evenwicht in ons ecosysteem te behouden.

Klimaatverandering beïnvloedt wereldwijd het waterbeheer

Water en klimaat zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een beter beheer kan helpen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook het klimaat heeft een enorme impact op de water- en afvalwaterbehandeling. Droogte spreekt voor zich, terwijl overstromingen een schadelijk effect hebben op leidingen en waterinfrastructuur in het algemeen. Extreme regen veroorzaakt overstromingen van leidingen, waardoor vervuiling ontstaat en ernstige gezondheidsrisico's ontstaan.

Ten slotte stelt het rapport dat het beheer van watervoorraden momenteel enorm onder gefinancierd is en veel meer aandacht van regeringen over de hele wereld nodig heeft.