AVK NEDERLAND BV
Zoek product - Klik hier

Afvalwater

  • Zuiveringsinstallatie

    In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater uit riolen gezuiverd voordat het in oppervlaktewater komt. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd.  Achtereenvolgens verwijdert men met een rooster of een afscheider de grovere deeltjes, dan in bezinktanks de fijnere deeltjes, en ten slotte de opgeloste stoffen. Behalve water komen andere stoffen vrij, met name slib, dat soms een nieuwe bestemming krijgt. De zuivering van afvalwater is ingekaderd in nationale en internationale regelgeving.

  • Pompstation

    DIN, BS, AWWA, AS, JIS producten. Afvalwaterinzameling gebeurt meestal door middel van vrijverval leidingen uit huishoudens en / of de industrie waar het afvalwater via rioolgemalen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gepompt. Regenwater wordt verzameld in rioolleidingen en rechtstreeks naar de rioolgemalen geleid of naar regenwater opslagtanks, waar het later wordt gemengd met het afvalwater. In veel gebieden worden regen-en afvalwater gescheiden naar de rioolzuiveringsinstallatie geleid in verschillende buizen omdat de hoeveelheid regenwater onvoorspelbaar is.

  • Transport

    DIN, BS, AWWA, AS, JIS-producten.  Voordat het afvalwater wordt geloosd (in een stroom, kreek, rivier of zee) moet ervoor worden gezorgd dat er aan de lokale wetgeving wordt voldaan met betrekking tot de specificaties van het aantal schadelijke stoffen dat wordt geloosd in het milieu.  In de EU-landen, wordt elke afvalwaterzuiveringsinstallatie verplicht het gehalte aan schadelijke stoffen in het geloosde afvalwater te documenteren.