Afvalwaterzuivering

Bij afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt het vet en zand verwijderd met behulp van een vet en zandvanger om de apparatuur in de volgende processen tegen beschadiging te beschermen. Er zijn veel verschillende technologieën voor het reinigen van afvalwater, maar de meest voorkomende is een combinatie van mechanische behandeling en biologische behandeling. Het afvalwater wordt in stappen gezuiverd en eindigt met een biologisch proces of beluchting van het afvalwater om de nitrificatie- en denitrificatieprocessen te starten.

Mechanische afvalwaterzuivering wordt gebruikt om vaste stoffen in het water te verwijderen. Het omvat twee processen: filtratie (of scheiding) en sedimentatie. Filtratie wordt uitgevoerd in verschillende stadia met behulp van verschillende processen. Deze kunnen grove onzuiverheden zoals papier of bladeren verwijderen met behulp van een hark of een roterend scherm. In de primaire sedimentatietank vindt de zuivering (reductie van organisch materiaal) plaats.

In de biologische fase van het afvalwaterzuiveringsproces worden de belangrijkste onzuiverheden behandeld, die in het water worden gesuspendeerd en niet worden opgenomen door het mechanische proces. Het biologische afvalwaterzuiveringsproces vindt plaats wanneer het afvalwater wordt behandeld in de slibactiveringstank. Andere processen (bijvoorbeeld druppelfilter, immersiefilter) worden in geïsoleerde gevallen gebruikt.

Slib wordt geproduceerd als afvalproduct in het afvalwaterzuiveringsproces. Behandeling en bereiding van slib geven aanleiding tot eigen apparatuur vereisten, die sterk kunnen variëren afhankelijk van de installatie. De meest gebruikelijke manier om afvalwater te zuiveren, wordt nog steeds gebruikt in de landbouw. Dit is de reden waarom sommige landen afvalwater slib thermisch gebruiken. In sommige gevallen wordt het afvalwaterslib afgeleverd aan een externe biogasinstallatie.

Voor afvalwaterbehandeling biedt AVK schuifafsluiters, vlinderkleppen, terugslagkleppen, plaatafsluiters, rioolspindelschuiven, ontluchters, koppelingen, adapters, reparatieklemmen, gietijzeren hulpstukken en accessoires.