Afvalwaterinzameling

Afvalwaterinzameling gebeurt meestal door middel van vrijverval leidingen uit huishoudens en / of de industrie waar het afvalwater via rioolgemalen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gepompt.

Regenwater wordt verzameld in rioolleidingen en rechtstreeks naar de rioolgemalen geleid of naar regenwater opslagtanks, waar het later wordt gemengd met het afvalwater. In veel gebieden worden regen -en afvalwater gescheiden naar de rioolzuiveringsinstallatie geleid in verschillende buizen omdat de hoeveelheid regenwater onvoorspelbaar is. Het kan nodig zijn om het regenwater op te slaan in bassins rond het platteland of in regenwatertanks in de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Op deze manier is het gemakkelijker om de stroming van het regenwater te regelen, aangezien het wordt gemengd met het afvalwater wanneer de installatie het vermogen heeft om het regenwater te reinigen.

Voor het inzamelen van afvalwater biedt AVK schuifafsluiters, terugslagkleppen, plaatafsluiters, ontluchters, dienstleidingafsluiters, koppelingen, gietijzeren hulpstukken, reparatieklemmen en accessoires aan.