Afvalwater uitstroom

Voordat het afvalwater wordt geloosd (in een stroom, kreek, rivier of zee) moet ervoor worden gezorgd dat er aan de lokale wetgeving wordt voldaan met betrekking tot de specificaties van het aantal schadelijke stoffen dat wordt geloosd in het milieu. 

In de EU-landen is elke afvalwaterzuiveringsinstallatie verplicht om tot 5 keer per dag monsters van het geloosde afvalwater te nemen om het gehalte aan schadelijke stoffen te documenteren. Als de lozingswaarden worden overschreden, is het afvalwaterbedrijf verplicht een boete te betalen. Dit verhoogt natuurlijk de motivatie om het afvalwater effectief schoon te maken. 

Voor afvalwaterafvoer biedt AVK schuifafsluiters, vlinderkleppen, plaatafsluiters, rioolspindelschuiven, terugslagkleppen, koppelingen, adapters, gietijzeren hulpstukken en accessoires aan.