Voor een betere en duurzame wereld voor iedereen

Op maandag, 25 september 2023 wordt wereldwijd de ‘SDG verjaardag’ gevierd. De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. 20-09-2023

Ook AVK Nederland BV laat vandaag zien dat ze achter deze duurzame beweging staat en voor een betere wereld voor iedereen. Onze producten maken deel uit van vitale infrastructuren, waaronder water- en gasvoorziening, afvalwaterzuivering, brandbestrijding en diverse industriële toepassingen. Ons doel is dan ook om producten van hoge kwaliteit en met een lange levensduur te ontwikkelen en te produceren.In onze organisatie is continu aandacht voor minimalisatie van ons grondstoffenverbruik, duurzamere alternatieven, vitaliteit en veiligheid van de medewerkers.

Sinds 2022 is AVK Nederland BV gecertificeerd volgens MVO Prestatieladder Niveau 4. In het komende boekjaar gaan wij aan vier MVO Prestatieladder kernthema’s (Eerlijk zaken doen, Circulaire economie, Goed werkgeverschap en Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de samenleving) extra aandacht geven en met deze MVO kernthema’s draagt AVK Nederland BV haar steentje bij aan onderstaande SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Lees meer over duurzaamheid bij AVK Nederland.