Goede doelen en sponsoring

AVK Nederland vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang. Graag doen we als AVK organisatie iets terug voor de maatschappij.

Bij AVK Nederland hebben we een regionaal en lokaal sponsorbeleid. We investeren graag in een duurzame toekomst en ondersteunen af en toe lokale initiatieven, ondernemers, sportieve activiteiten en de natuur. 

Donateur van Stichting Kenya Kinderen

AVK Nederland is donateur geworden van Stichting Kenya Kinderen uit Epe. Deze stichting zet zich in om de leefomstandigheden van kinderen in de Rift Valley in centraal Kenia te verbeteren. De projecten die hiervoor zijn opgezet hebben betrekking op hygiëne, voeding, opvang en scholing. Tevens zet deze stichting zich in om schoon drinkwater te realiseren. AVK heeft hun project, de bouw van een basisschool, omarmt en zo dragen wij graag ons steentje bij aan de uitbreiding van de Bresha Taji Academy. Het uiteindelijke doel is om een school te realiseren voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 15 jaar.

Partner van Nationaal Park de Hoge Veluwe

AVK Nederland is partner geworden van Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe. Een prachtig park met een grote biodiversiteit en verschillende oud-Veluwse landschappen. Op de Hoge Veluwe bevinden zich het befaamde Kröller-Müller Museum, met veel werk van Vincent van Gogh, Jachthuis Sint-Hubertus en het bezoekerscentrum Museonder. Naast mooie wandelingen kunt u door gebruik te maken van de Witte fietsen, prachtige fietstochten maken in het park. Ook vindt er veel wetenschappelijk onderzoek plaats. 

Lokale initiatieven

Regelmatig zijn er collega's die een mooi doel voor ogen hebben en daar een sportieve activiteit voor ondernemen. AVK Nederland ondersteunt dit uiteraard van harte. Ook steunen we soms culturele lokale initiatieven of een sportclub. 

Eindejaarsdonatie

Het is voor AVK Nederland inmiddels een traditie geworden om een donatie aan een lokaal goed doel te doen aan het einde van het jaar. Er wordt niet meer geïnvesteerd in kostbare relatiegeschenken, maar daarentegen investeren we graag in een duurzame toekomst. Dit jaar is ervoor gekozen om een donatie te doen aan de Stichting Wij zijn M. Lees hieronder meer hierover en over onze goede doelen van de laatste jaren.  

AVK Nederland behaalt MVO prestatieladder niveau 4

MVO nieuws

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoording serieus en maken onze prestaties op dit gebied daarom concreet en objectief aantoonbaar door middel van het MVO Prestatieladder certificaat. We zijn trots dat we, als één van de slechts 38 bedrijven in Nederland, niveau 4 (het op één na hoogste niveau) hebben behaald!