Duurzaamheid bij AVK

Het doel van de AVK Groep is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van kwalitatief hoogwaardige producten en met een lange levensduur. Onze producten maken deel uit van vitale infrastructuur zoals watervoorziening, afvalwaterzuivering en energievoorziening, alsook van diverse andere industriƫle toepassingen die samen bijdragen aan duurzame ontwikkeling, de gezondheid van mensen en een beter milieu.

Duurzaamheid en een gezonde economie gaan hand in hand bij AVK. Het actief verminderen van waterverlies helpt ook om het elektriciteitsverbruik te verminderen, één van onze meest waardevolle bronnen te beschermen en het levert ook nog eens geld op. Onze hoogwaardige oplossingen minimaliseren de milieueffecten van uitgraving, reparatie of vervanging. Daarmee voldoet onze bedrijfsvoering aan de eisen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieubewustzijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair inkopen (zie MVI verklaring) in samenwerking met één van onze grootste relaties), de ontwikkeling van het grondstofpaspoort, duurzame productie, recyclebaarheid van grondstoffen, eindproducten en verpakkingen, duurzame energie, mobiliteit en social return (zie ook een bijzondere stageplaats) als onderdeel van een duurzaam personeelsbeleid zijn onze uitgangspunten.

Vitaliteit

Bij AVK Nederland vinden we vitaliteit van groot belang voor onze medewerkers. Zo bieden we fruit aan in de kantine en organiseren we regelmatig sportieve activiteiten. Iedereen krijgt vijfjaarlijks een preventief medisch onderzoek aangeboden en het volgen van opleidingen wordt gestimuleerd. Iedereen op kantoor heeft een zit-sta bureau, hiermee kunnen onze collega’s gemakkelijk afwisselen tussen staan en zitten. Dit helpt het risico op rug-, nek- en schouderklachten te reduceren en zorgt voor een betere doorbloeding. Hierdoor voel je je energieker en ben je productiever.  

MVO Prestatieladder

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoording serieus en maken onze prestaties op dit gebied daarom concreet en objectief aantoonbaar door middel van het MVO Prestatieladder certificaat. We zijn trots dat we, als één van de slechts 38 bedrijven in Nederland, niveau 4 (het op één na hoogste niveau) hebben behaald! Met als doel om samen met onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders een betere wereld om ons heen te creëren.  

Wij dragen actief bij aan VN doelstellingen

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties vormen het kader voor de wereldwijde inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling. De doelstellingen erkennen dat sociale, economische en ecologische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat een gemeenschappelijke, wereldwijde inspanning nodig is om duurzame resultaten te bereiken.

VN SDG 6

Onze product assortiment in het segment  AVK Water ligt direct in het verlengde van de SDG 6 doelstelling, die toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen en een duurzaam beheer daarvan beoogt. Onze afsluiter oplossingen dragen bij tot een betrouwbaar, duurzaam en stabiel waterbeheer en helpen zo waterverlies en energieverbruik te verminderen.
AVK producten worden ook toegepast in processen die gericht zijn op een verantwoorde behandeling van afvalwater om risico's voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

VN SDG 9

De SDG 9 doelstelling gaat over het ontwikkelen van betrouwbare infrastructuur, het bevorderen van duurzame industrieën en het investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Alle drie AVK segmenten dragen bij aan deze doelstelling, omdat we innovatieve producten ontwerpen en produceren, waarvan sommige worden gebruikt in recyclinginitiatieven en -processen of voor energie-, water- en infrastructuuroplossingen. 

VN SDG 17

De duurzame transitie is een van de allergrootste veranderingsprojecten waarmee publieke en private ondernemingen worden geconfronteerd. Daarom is de SDG 17 doelstelling over partnerschappen essentieel om de andere SDG's tot een goed einde te brengen. Wij werken samen met partners uit alle sectoren, regeringen, overheden, de civiele gemeenschap en de academische wereld. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op partnerschappen binnen de waterindustrie en vervolgens op het gebied van SDG 6.

Lees meer hierover in het AVK Duurzaamheidsverslag.

Productie in Nederland

In onze productie profiteren we van moderne productiefaciliteiten en een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zorgen voor het milieu en voor duurzame oplossingen, en we zijn er trots op dat we verschillende certificeringen hebben behaald. 

 

Certificaat

MVO prestatieladder niveau 4

Video

Wat als afval niet langer als afval wordt beschouwd?

Wat als, is niet langer een relevante vraag ... Het is mogelijk om afvalwater om te zetten in duurzame energie.

Rapport

Duurzaamheidsverslag

Lees meer over de manier waarop AVK Nederland BV als onderneming wil bijdragen aan een verantwoorde en duurzame ontwikkeling.
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyses, om onze website te verbeteren en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Door onze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies door ons en derde partijen zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.