Duurzaamheid bij AVK

De AVK Groep erkent duurzaamheid als een factor van vitaal belang. Met een duidelijk, wereldwijd geïmplementeerd beleid doen we ons uiterste best om een verschil op dit gebied te maken.

Duurzaamheid en een gezonde economie gaan hand in hand bij AVK. Het actief verminderen van waterverlies helpt het elektricteitsverbruik te verminderen, één van onze meest waardevolle bronnen te beschermen en het levert ook nog een geld op.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair inkopen (zie MVI verklaring) in samenwerking met één van onze grootste relaties), de ontwikkeling van het grondstofpaspoort, duurzame productie, recyclebaarheid van grondstoffen, eindproducten en verpakkingen, duurzame energie, mobiliteit en social return (zie ook een bijzondere stageplaats) als onderdeel van een duurzaam personeelsbeleid zijn onze uitgangspunten. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoording serieus en maken onze prestaties op dit gebied daarom concreet en objectief aantoonbaar door middel van het MVO Prestatieladder certificaat. We zijn trots dat we, als één van de slechts 38 bedrijven in Nederland, niveau 4 (het op één na hoogste niveau) hebben behaald! Met als doel om samen met onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders een betere wereld om ons heen te creëren. 

Overal ter wereld is het nodig om de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier toe te passen. Zuiver drinkwater, zonder schadelijke bacteriën en een efficiënte en veilige afvalwaterzuivering zijn een paar voordelen waarvan u profiteert door AVK producten te gebruiken. 

Actieve bijdrage aan VN doelstellingen

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) aangenomen en deze zijn ontworpen om de wereld duurzamer te gaan maken. Bezoek de officiële VN SDG-website voor meer informatie.

De oplossingen van AVK dragen bij aan de VN doelstellingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling door te zorgen voor schoon water en sanitaire voorzieningen, door het verminderen van waterverspilling, electriciteitsverbruik en CO2-uitstoot, en door afvalwater om te zetten in betaalbaren en schone energie. Onze schuifafsluiters zijn niet alleen geoptimaliseerd om een lange levensduur en een 100% afdichting te waarborgen; ze hebben ook een laag aandraaimoment, waardoor het gebruik van kostenefficiënte elektrische aandrijvingen mogelijk is.  

AVK is diverse samenwerkingen aangegaan met toonaangevende Deense bedrijven gericht op het delen van kennis binnen de watertechnologie en het aanbieden van gezamenlijke oplossingen voor een duurzamere wereld. In Denemarken is een zomerschool opgericht onder de naam "Advanced Water Cycle Management Course" met als doelstelling de reeds bekende en beproefde technologieën te implementeren. Met een holistische benadering van de reis van water door de samenleving, richten we ons op een toekomst met de meest efficiënte zuiveringsprocessen. 

Productie in Nederland

In onze productie profiteren we van moderne productiefaciliteiten en een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zorgen voor het milieu en voor duurzame oplossingen, en we zijn er trots op dat we verschillende certificeringen hebben behaald. 

• ISO 9001 - kwaliteitsbeheer 
• ISO 14001 – milieubeheer

De AVK Groep heeft een aantal zeer strenge doelstellingen voor onze productiebedrijven wat betreft het elektriciteits- en waterverbruik. Daarom spannen al onze bedrijven zich in om het verbruik van elektriciteit en water te verminderen, met als bijkomend voordeel een directe kostenbesparing. Iedere AVK werknemer wordt gestimuleerd om verbeterpunten aan te dragen die het milieu ten goede komen. We richten ons niet alleen op activiteiten en processen in onze productiebedrijven, maar ook op het gedrag en het bedrijfsmodel van onze leveranciers.

Global Compact Principles van de Verenigde Naties

AVK realiseert zich, dat een wereldwijde aanwezigheid ook hoge ethische normen vereist binnen onze organisatie, daarom erkennen we dan ook de tien principes van de VN Global Compact.

Mensenrechten

Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen
Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten

Arbeidsomstandigheden

Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
Principe 4: de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid
Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep

Milieu

Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen
Principe 8: initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

Anti-corruptie

Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping

Certificaat

MVO prestatieladder niveau 4

BROCHURE

MVO

AVK erkent duurzaamheid als een essentiële factor voor toekomstig succes. 

Rapport

Duurzaamheidsverslag 2019/2020

Lees meer over de manier waarop AVK Nederland BV als onderneming wil bijdragen aan een verantwoorde en duurzame ontwikkeling.
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyses, om onze website te verbeteren en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Door onze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies door ons en derde partijen zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.