Sponsoring schoolbus Praktijkschool Apeldoorn

We willen als AVK-organisatie graag iets betekenen voor de maatschappij en investeren in een duurzame toekomst. 12-10-2023

Zo draagt AVK Nederland bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. We ondersteunen dan ook regelmatig lokale initiatieven, ondernemers, sportieve activiteiten en de natuur. 

Zo sponsorden we een deel van de nieuwe schoolbus voor Praktijkschool Apeldoorn. Deze bus wordt gebruikt om leerlingen naar hun werkplekken te brengen als die slecht met het openbaar vervoer te bereiken zijn. Leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs en leren door veel in de praktijk te doen.

SDG4 Kwaliteitsonderwijs

Een betere en duurzame wereld

SDG Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. Ook AVK Nederland staat achter deze duurzame beweging en wil graag bijdragen aan deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Lees meer over hoe we dat willen doen.