Veiligheidsgoedkeuringen en preventie van eigendomsverlies

Productnormen en goedkeuringen zorgen voor kwaliteit, wereldwijde herkenning, veiligheid en standaardisatie. Goedkeuringen zijn vaak een vereiste in de markt en een op de lijst vermeld merk toont aan de klant dat het product is getest volgens een aantal minimum eisen voor zijn toepassing. Daarnaast laat het zien dat de leverancier zich heeft gecommitteerd aan regelmatige testen en audits, welke uitgevoerd worden door gecertificeerde instanties.

De UL- en FM-goedkeuringen zijn enkele van deze wereldwijde standaarden en het kunnen markeren van onze producten met deze goedkeuringen voegt extra waarde toe.

UL-normen, FM-goedkeuring en AVK producten

Omdat we altijd streven naar de hoogste kwaliteit, zijn de meeste van onze producten voor brandbestrijdingstoepassingen goedgekeurd volgens zowel UL als FM. We hebben ons er dan ook toe verplicht om onze productiefaciliteiten continue te testen en controleren volgens de opgestelde vereisten en normen. 

Onze UL- en FM-goedgekeurde producten zijn “Dry Barrel” brandkranen, vlinderkleppen, NRS schuifafsluiters, OS&Y schuifafsluiters, Post Indicatoren en terugslagkleppen.

Hieronder treft u meer informatie aan over de specifieke goedkeuringen voor elke productserie:

FM-goedkeuring
FM Global is een vastgoedverzekeringsmaatschappij die vanuit de filosofie handelt dat de meeste verliezen kunnen worden voorkomen. Zij bieden verzekeringsproducten en diensten aan ter voorkoming van eigendomsverlies om de wereldwijde activiteiten van hun klanten te beschermen.

FM-goedkeuring maakt deel uit van de FM Global Group en het is een test- en certificeringsorgaan. Producten die het goedkeuringsproces in vijf stappen doorstaan, krijgen de wereldwijd erkende FM-markering om de preventie van eigendomsverlies te ondersteunen en om aan te geven dat ze zullen presteren zoals verwacht.

UL-normen
Underwriters Laboratories (UL) is een productveiligheidstest- en certificeringsorgaan dat meer dan 1600 normen heeft ontwikkeld. UL certificeert, valideert, test, verifieert, inspecteert, auditeert, adviseert en onderwijst klanten in meer dan 100 landen.

Om UL-geregistreerd te worden, moet een representatief monster van het te keuren product worden getest en deze moet aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. Producten met het UL-keurmerk vallen onder het follow-up-programma van Underwriters Laboratories. UL voert voortdurend testen en controles uit om te garanderen dat altijd aan de UL-normen en -eisen wordt voldaan.

Test- en goedkeuringsspecificaties voor AVK FM- en UL-gemarkeerde producten

AVK brandkranen serie 27 - volgens FM 1510 en UL 246

De UL 246 norm voor brandkranen voor brandbestrijding:
Deze eisen hebben betrekking op de prestaties en testmethoden van brandkranen die gebruikt worden in leidingsystemen welke water leveren voor (industriële) brandbestrijding.

De UL 246 goedkeuringstesten omvatten een 10-daagse natte ammoniak spanningsscheurtest, testen van rubberen onderdelen volgens UL 157 en testen van werking, lekkage en drukverlies.

FM klasse 1510:
De sterkte van het huis wordt getest met een druk van 4 x werkdruk, gedurende vijf minuten. Na de test mag er geen schade zichtbaar zijn. De norm omvat ook het testen van lekkages in de afdichting bij twee keer de werkdruk gedurende vijf minuten zonder dat schade of lekkage te zien is.

Verder worden de aansluitkoppelingen, spindelsterkte en drukverlies getest. Ook de aanrijbeveiliging voor de brandkranen worden onder druk getest (bij maximale werkdruk). Na de breuk mag de brandkraan een lekkage van maximaal 19 dm³/min hebben, terwijl de druk gedurende twee minuten wordt gehandhaafd.

AVK schuifafsluiters serie 45 - volgens FM 1120-1130 en UL 262

UL 262 standaard voor schuifafsluiters voor brandbestrijding:
Deze eisen hebben betrekking op de prestaties en testmethoden van schuifafsluiters die gebruikt worden in leidingsystemen welke water leveren voor (industriële) brandbestrijding.

De UL 262 standaard omvat een 10-daagse natte ammoniakspanningsscheurtest, test van rubberen onderdelen volgens UL 157, beproeving van coating voor zitoppervlakken en een corrosietest voor spindels.

FM klasse 1120 en 1130:
Het huis en bovendeel worden onderworpen aan een hydrostatische test van vier keer de werkdruk (of ten minste 48 bar) gedurende vijf minuten. Er mag geen aanhoudende scheurvorming of permanente vervorming zijn.

Lekkage via de spindel wordt getest met een gedeeltelijk open afsluiter die gedurende vijf minuten aan werkdruk is onderworpen. Er mag geen zichtbare lekkage ontstaan.

AVK Post Indicatoren serie 34 - volgens UL 789 en FM 1110

UL 789-norm voor post-indicatoren voor brandbeveiligingsservice:
Deze eisen zijn van toepassing op post indicatoren, zowel muur- als ondergrondse typen, voor gebruik op afsluiters. Deze Post Indicatoren geven de positie “open” of “dicht” van de afsluiter aan.

De UL 789-norm omvat het testen van het “open” en “dicht” mechanisme van post indicatoren middels een prestatietest van 1000 cycli.

FM klasse 1110:
De waarneembaarheid van de post indicator wordt getest op een afstand van 12 meter. Door een zware regenbui te simuleren, wordt de waterdichtheid getest.

Een verticale post indicator moet in beide richtingen 1220 Nm weerstaan (voor afsluiters tot 350 mm) - de waarde is 815 Nm voor een wand indicator (tot 250 mm).

Ten slotte worden niet-metalen componenten getest op temperaturen tot 427°C gedurende twee uur. Na opnieuw te zijn afgekoeld moet de post indicator weer volledig operationeel zijn.

AVK vlinderkleppen serie 75 - volgens FM 1112

De sterkte van het klepblad wordt getest bij twee keer de werkdruk gedurende vijf minuten en herhaald voor beide richtingen. De hydrostatische sterkte wordt getest op een hydrostatische druk van vier keer de werkdruk (of minstens 48 bar) gedurende vijf minuten. Er mag geen zichtbare breuk, scheurvorming of permanente vervorming van het huis zichtbaar zijn.

De zitting wordt getest op lekkage bij werkdruk en bij 125% van de werkdruk, gedurende elke vijf minuten.

Als er lekkage is, wordt dit vergeleken met de toegestane limiet op basis van het type zitting. De lekkage van de spindelafdichting wordt gedurende vijf minuten bij werkdruk in gedeeltelijk open positie getest en de klep wordt zes keer rondbewogen gedurende deze tijdsspanne. Hierbij mag geen lekkage zichtbaar zijn.

Bovendien schrijft de FM-norm ook testen voor het uiteindelijke aandraaimoment, duurzaamheid, de bepaling van wrijvingsverlies, waterslag, wateropname, veroudering en corrosiebescherming etc.

AVK terugslagkleppen serie 5190 - volgens FM 1210 (geselecteerde producten) en UL 312

AVK serie 5190 producten voor brandbestrijding voldoen aan de UL 312-norm. De producten 5190/10-001 en 5190/20-001 zijn bovendien goedgekeurd volgens de FM 1210 norm.

UL 312 Standaard voor terugslagkleppen voor brandbestrijding:
Deze eisen hebben betrekking op keerkleppen DN25 en groter, gebruikt in leidingsystemen die water leveren voor brandbeveiliging. De UL 312-goedkeuringstest omvat een cyclus-, rubber-, lekkage en adhesietest.

FM klasse 1210:
De afsluiter wordt onderworpen aan een cyclustest van 50.000 cycli, met zes cycli per minuut. De test wordt uitgevoerd bij atmosferische druk en er mag geen overmatige slijtage, schade of storing van een onderdeel optreden. Testen om lekkages rond de zitting te controleren worden uitgevoerd op afsluiters met zachtdichtende zitting en metaal-op-metaal zitting. Voor de zachtdichtende zitting is tijdens de test geen lekkage toegestaan met een hydrostatische druk van 2, 6, 8 en 12 bar (en een werkdruk van meer dan 12 bar) gedurende elke vijf minuten.

Voor de metaal-op-metaal zitting mag de lekkage niet meer bedragen dan ongeveer 11,8 ml / uur per centimeter van de nominale afsluiter maat bij blootstelling aan 2, 6, 8 en 12 bar (en werkdruk indien hoger dan 12 bar) gedurende elke vijf minuten.

Brochure

Industrie

Een overzicht van onze industriële afsluiters en appendages. 
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyses, om onze website te verbeteren en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Door onze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies door ons en derde partijen zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.