Groene Mineralen Centrale

De Groene Mineralen Centrale in Beltrum scheidt mest en andere reststromen, afkomstig uit de regio, in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar, een fosfaatmeststof en schoon water.

Het is de eerste centrale van het land waar dit gebeurt. De vloeibare kunstmestvervanger is rijk aan mineralen en wordt door lokale boeren afgenomen. Zij zullen ook gebruikmaken van de bodemverbeteraar. AVK Nederland leverde voor dit mooie duurzame project 49 Wouter Witzel Vlinderkleppen met handbediening en pneumatische bediening.

Wouter Witzel vlinderkleppen

Deze vlinderkleppen worden in de hele installatie gebruikt, als open en dicht klep maar ook als regelklep als onderdeel van de proces besturing en regeling. De installatie bestaat uit een 3-tal zuiveringsstappen: Keramische membraan filtratie Reverse Osmosis Ionen wisseling. De vlinderkleppen worden in hoofdzaak ingezet voor:

a. het aanvoer van het digestaat (dunne fractie) (influent).
b. Afvoeren van de reststromen (concentraat).
c. Levering van het voedingswater (gezuiverde voedingwater).

Voor dit mooie project zijn centrische vlinderkleppen geleverd met gevulkaniseerde voering, type EVBS - Wafer semi-lugged. Voor water en neutrale vloeistoffen tot max. 110° C. De centrische vlinderkleppen met vaste voering zijn voorzien van een uitstekende zitting . Het rubber wordt door een spuitgietmatrijs direct gegoten op het afsluiterhuis en dit zorgt voor een permanente hechting. Er bestaat derhalve geen gevaar voor vervorming of verplaatsing van de voering. De combinatie van de geprofileerde schijfrand en het uitstekende AVK rubber kwaliteit zorgt voor een maximale duurzaamheid van de voering.

Wouter Witzel vlinderklep EVBS

De Groene Mineralen Centrale

In het concept van de Groene Mineralen Centrale worden mest en organische reststromen beschouwd als een bron van mineralen, organische stof en energie. Op de Groene Mineralen Centrales werken bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de verwerking van mest tot waardevolle mineralen meststoffen en herwonnen grondstoffen. Het sluiten van kringlopen en het bieden van een duurzame oplossing voor het mineralenoverschot in de landbouw staan hierbij centraal.

Duurzame oplossing

De agrarische sector produceert 25% meer fosfaat in de vorm van dierlijke mest dan op landbouwgronden gebruikt mag worden. Het teveel aan dierlijke mest wordt nu over grote afstanden geëxporteerd naar Duitsland waar wel een vraag is naar fosfaat. Deze transporten gaan gepaard met hoge kosten en een hoge CO2 uitstoot. Verder verdwijnt met de mest ook de organische stof en stikstof die dan op andere wijze weer aangevuld of gekocht moet worden. Door de mest te verwerken tot waardevolle minerale meststoffen en grondstoffen, wordt een duurzame oplossing geboden voor het geproduceerde overschot aan nutriënten.

Bio waste

Informatiepagina

Centrische vlinderkleppen met gevulkaniseerde voering

 

Video

AVK Centrische vlinderklep serie 75 met gevulkaniseerde voering

Animatie over  hoe de voering aan het huis wordt gevulkaniseerd, waardoor deze geschikt is voor zware procesomstandigheden 

Vlinderkleppen

Prijslijst 2023

Centrische en dubbel excentrische vlinderkleppen