Grondstoffenfabriek Zutphen

De grondstoffenfabriek in Zutphen produceert als eerst de grondstof Kaumera Nereda® Gum.

Waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven presenteerden onlangs de nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren.

In Zutphen is de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend, die deze grondstof gaat produceren. Deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval, minder CO2 uitstoot en een energiebesparing van 30-80%. De samenwerkende organisaties dragen zo bij aan een duurzame samenleving met minder afval.

AVK Nederland heeft onder andere plaatafsluiters en vlinderkleppen voor de grondstoffenfabriek geleverd. We zijn erg trots dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit innovatieve project.

Lees meer over dit project op de website van de NOS

Informatiepagina

AVK Plaatafsluiters

Video

AVK Centrische vlinderklep serie 75 met gevulkaniseerde voering

Animatie over  hoe de voering aan het huis wordt gevulkaniseerd, waardoor deze geschikt is voor zware procesomstandigheden