Interessante data voor PWN met AVK Smart Water Vidi Positioners

AVK heeft als pilot een aantal VIDI Positioners geïnstalleerd op afsluiters van PWN om meer informatie te verzamelen over de stand van de afsluiters.

PWN levert drinkwater aan ruim 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. De klanten gebruiken jaarlijks zo’n 110 miljard liter drinkwater. PWN zuivert oppervlaktewater tot drinkwater. PWN staat voor duurzaamheid en maakt veelvuldig gebruik van data en nieuwe technologieën. 

AVK Nederland heeft een jarenlange uitstekende samenwerking met PWN en levert producten zoals afsluiters, brandkranen, straatpotten en koppelingen. PWN heeft in Noord-Holland 33.000 afsluiters in haar leidingnetwerk om het drinkwater te sturen. Van de belangrijkste afsluiters is het voor PWN van toegevoegde waarde om zeker te weten of de afsluiters open of dicht staan. Zodat ze bij calamiteiten, maar ook bij onderhoud snel kunnen beschikken over de juiste informatie. 

AVK heeft als pilot bij PWN 3 afsluiters mogen voorzien van VIDI positioners. Voor het monitoren van de positioners is een testomgeving gebouwd. De VIDI postioners hebben hun werk gedaan en na een half jaar is de pilot met succes en naar tevredenheid van PWN afgerond. De komende tijd worden verdere vervolgstappen besproken. 

AVK Smart Water is een onderdeel van de wereldwijde AVK Groep dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van intelligente oplossingen voor het monitoren van het leidingnetwerk. AVK Smart Water ontwikkelde onder andere de VIDI Positioner. De VIDI Positioner is een IoT sensor voor het aangeven van de positie van schuifafsluiters. Het detecteert de open/dicht-stand van een schuifafsluiter van 0 tot 100 procent. De IoT sensor wordt geïnstalleerd in combinatie met een AVK inbouwgarnituur op een schuifafsluiter. Na installatie en activering verzendt het de sensor data over de positie van de schuifafsluiter naar het VIDI Cloud-platform of naar SCADA/GIS software van het drinkwaterbedrijf zelf.

 

AVK Smart Water, VIDI Positioner

Detecteert de open/dicht-stand van een schuifafsluiter

Vidi positioner

PWN Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland

Lees meer....

Website PWN

Video

AVK Smart Water digitale monitoring

AVK Smart Water is een nieuw concept dat bestaat uit slimme draadloze sensoren voor het verzamelen van data en een softwareplatform voor datavisualisatie. Bekijk de animatie om te zien hoe deze oplossing kan bijdragen aan meer efficiëntie, beter inzicht in de status/conditie van het distributienetwerk en minder waterverlies.

Monitoring distributienetwerk

AVK Smart Water solutions

Een intelligente oplossing voor het monitoren en controleren van waterdistributienetwerken.

Met geïnstalleerde loT-sensoren op AVK afsluiters en brandkranen is het mogelijk om het complete distributienetwerk te monitoren. 

Download

AVK Smart Water digitale monitoring

Lees meer over hoe digitale oplossingen kunnen helpen bij het aanpakken van een aantal milieu- en verstedelijkingsuitdagingen waarmee waterbedrijven dagelijks worden geconfronteerd.