Hoe kies je de juiste keerklep

In eerste instantie is er geen vast type keerklep dat in elke opstelling gebruikt wordt, er zijn altijd een aantal criteria. Voor de beste prestaties kiest u uiteraard voor een keerklep die de kenmerken van die specifieke toepassing respecteert.

Keerkleppen 

 

Balkeerkleppen

Balkeerkleppen hebben geen uitwendige componenten en zijn compact daarom heeft de afsluiter een lage prijs en hoge betrouwbaarheid. Een nadeel aan dit type afsluiter is de open/dicht-indicator. 

Ga voor meer informatie naar de pagina over balkeerkleppen

Terugslagkleppen

Terugslagkleppen zijn goedkoop,  ze worden automatisch bediend en vragen geen externe stroom, de stand wordt bepaald door de stroming in de leiding. Een keerklep heeft geen positie-indicator maar het is wel mogelijk om de positie na te gaan door visuele controle op de gemonteerde hendel met gewicht of hendel met veer. 

Ga voor meer informatie naar de pagina over terugslagkleppen.

Terugslagkleppen, type "vlinder"

De terugslagklep, type "vlinder" lijkt qua uiterlijk op een excentrische vlinderklep. Het kleplichaam heeft een dubbele flens en een korte lengte. De schijf wordt op zijn plaats gehouden via een as die excentrisch is gepositioneerd ten opzichte van de hartlijn van het lichaam in zowel de horizontale als verticale assen.

De dubbele excentriciteit van de as heeft tot gevolg dat het onderste gedeelte van de schijf een groot deel van het stromingsgebied inneemt. De schijf begint al te openen bij zeer lage stroomsnelheden. De terugslagklep, type "vlinder" wordt daarom vaak gebruikt in pompsystemen met lage stroomsnelheden en ook voor pulserende stromingen.

Tijdens stroomomkering sluit de schijf als gevolg van de zwaartekracht en het bovenste deel van de schijf boven de hartlijn van de as duwt tegen de stroom in en werkt dus als een hydraulische rem die de schijf dempt wanneer deze terugkeert naar de gesloten positie. Terugslagkleppen, type "vlinder" kunnen worden geleverd met optionele hefbomen en gewichten om de sluitingseigenschappen van de terugslagklep aan te passen. Als zodanig zijn terugslagkleppen, type "vlinder" zeer geschikt om het risico op waterslag te verminderen.

Vanwege de interne assen die zich in de stroom bevinden, wordt de terugslagklep, type "vlinder" gebruikt voor toepassingen met water en behandeld effluent. Raadpleeg voor meer informatie onze productpagina over de terugslagklep, type "vlinder."

Terugslagkleppen, type "vlinder" met schuine zitting

De terugslagklep met schuine zitting biedt een verbeterde weerstand tegen waterslag. De terugslagklep heeft een e dubbele excentrische as positie en een verhoogd zithoek. Dit levert een kortere klepslag op, waardoor de tijd die nodig is om de deur te sluiten, wordt verkort. De terugslagklep met schuine zitting kan worden geïnstalleerd met een optionele hydraulische demper die zich bevindt aan de inwendige basis van het kleplichaam.

Hydraulische dempers worden aanbevolen, vooral wanneer de terugslagkleppen zijn geïnstalleerd op een pompstation waar hoogfrequent openen en sluiten van de klep vereist is. Onder deze omstandigheden zal de demper de klep sterk beschermen tegen versnelde slijtage van de inwendige bewegende delen.

Door het schuine zittingontwerp kunnen deze kleppen ook afdichten bij lagere tegendrukken. Raadpleeg voor meer informatie onze productpagina over de terugslagklep met schuine zitting.

Tijdens de keuze van uw keerklep moet u rekening houden met de volgende factoren:

  • Stromingseigenschappen
  • Vloeistof
  • Terugslagcapaciteit
  • Drukverlies
  • Total-cost-of-ownership
  • Niet-dichtslaande-eigenschappen

Keerkleppen zijn ontworpen om water door te laten. Tijdens het gebruik van afvalwater en brak water kunnen daarbij enkele problemen ontstaan. Wanneer je een afsluiter selecteert voor deze vloeistoffen is de aanwezigheid van grote brokken afval in de installatie een belangrijke factor en kan de installatie beïnvloeden. 

Stromingseigenschappen

Wanneer een terugslagklep erg snel sluit, kan het drukstoten opvangen. De snelle sluiting biedt echter geen bescherming tegen waterslag dat veroorzaakt wordt door het starten en uitschakelen van de pompen. Anderzijds kunnen er ook drukstoten ontstaan wanneer de klep te snel wordt geopend en de druk in de leiding plots hard toeneemt.

Vloeistof

Alle terugslagkleppen zijn ontworpen om water en behandeld afvalwater te verwerken, maar de behandeling van ruw afvalwater / riool kan enkele problemen veroorzaken. Bij het selecteren van een klep voor deze vloeistoffen, moet u waarschijnlijk overwegen hoe de aanwezigheid van vaste stoffen de werking van de klep kan beïnvloeden.

Drukval

Drukval is een functie van de fluïdumsnelheid en het drukval dat veroorzaakt wordt door de stroomomstandigheden van het systeem en het binnen oppervlak van de klep. De geometrie van het lichaam en het ontwerp van de sluiting bepaalt het stromingsgebied en beïnvloedt daardoor ook het drukval.

De drukval waarmee rekening gehouden moet worden is een combinatie van statische druk (door de niveauverschillen) en frictie (veroorzaakt door de binnenkant van de leidingen en afsluiters). Er bestaan verschillende formules voor drukverlies en gequoteerde keerkleppen hiervoor. De meest voorkomende is waarschijnlijk de stroomcoëfficiënt van de hoeveelheid water die door de klep passeert bij een bepaalde drukval gedurende een bepaalde tijd. Voor vergelijkingen wordt de weerstandscoëfficiënt Kv echter als de beste keuze beschouwd. Zowel de balkeerkleppen als de terugslagkleppen hebben een lage drukval.

Total-cost-of-ownership

De totale kosten voor een terugslagklep bestaan uit meer dan alleen de aankoopprijs. Voor sommige installaties zijn de belangrijkste kosten de aankoop en de installatie, maar in andere gevallen zijn de onderhouds- en de energiekosten belangrijker. Hou daarom rekening met de totale kosten over de hele levensduur van de keerklep wanneer u een keuze maakt. Algemeen is hierbij de stelregel: hoe eenvoudiger het ontwerp, hoe lager de onderhoudskosten zijn. Zowel de terugslagklep als balkeerklep zijn zeer kostenefficiënt.

Niet-dichtslaande-eigenschappen

Controleer of de klep dichtslaat. De eerste stap van het proces is wanneer de pompen stoppen en de stroom wordt omgekeerd. Dat kan leiden tot enige terugstroom door de klep voordat deze in een volledig gesloten positie komt. Vervolgens wordt de omgekeerde stroom afgesloten en verandert de verandering in stroomsnelheid de kinetische energie van de vloeistof in druk.

Het dichtslaan klinkt alsof de schijf of de bal van de terugslagklep de zitting raakt en dat kan behoorlijk wat geluid maken. Het geluid wordt echter niet veroorzaakt door de fysieke sluiting, maar door een geluidsgolf die ontstaat door een drukpiek die de buiswand uitrekt. Om volledig dichtslaan te voorkomen, moet de keerklep worden gesloten voordat er een omgekeerde snelheid kan optreden. Helaas gebeurt dat niet. De geometrie van de klep bepaalt hoeveel omgekeerde stroom zal optreden, dus hoe sneller de klep sluit, hoe minder dichtslaan.

Omdat de schijf van de terugslagkleppen in de stroom liggen en helpen bij snelle sluiting, hebben ze een betere niet-dichtslaande-eigenschappen, maar tegenwoordig kunenn de meeste pompen de frequentie omzetten waardoor ze de opstart- en sluitingstijd kunnen aanpassen om waterslag te voorkomen.

Terugslagkleppen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. Het dichtslaan kan een groter probleem zijn bij verticale installaties, omdat een verticale stroom sneller omkeert, maar een verticale installatie zorgt ervoor dat de zwaartekracht helpt bij het snel sluiten van de klep.

Introductie keerkleppen

Keerkleppen worden gebruikt in leidingsystemen om terugstroom in het netwerk te voorkomen, een keerklep laat enkel één stromingsrichting toe. Wanneer de richting verandert sluit de keerklep om andere systemen, pompen of afsluiters, in het netwerk te beschermen tegen waterslag en om geluid te voorkomen.

VIDEO

AVK Terugslagklep

De animatie toont de vele functies en de verschillen tussen gewicht en veer van onze terugslagkleppen serie 41
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyses, om onze website te verbeteren en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Door onze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies door ons en derde partijen zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.