Waarom regelafsluiters gebruiken en hoe werken ze?

Water is een schaars goed en daarom moeten we onze watervoorraden goed beheren voor de groeiende bevolking en volgende generaties. Regelafsluiters helpen waterverliezen te verminderen en dragen bij tot efficiënt waterbeheer door de druk, het debiet of het niveau te beheren ongeacht de aanpassingen die gebeuren in het drinkwaternetwerk.

Gevolgen van waterverlies

Vanuit milieuoogpunt gaan aanzienlijke hoeveelheden kostbaar water verloren, en ook de energie die wordt gebruikt om het verloren water te behandelen en te distribueren is verspild.

Voor waterleidingbedrijven is non-revenue water dat geproduceerd is maar "verloren" is gegaan voordat het de klant bereikt, door lekkages, diefstal of onnauwkeurigheden bij de meting, een bron van ongewenste kosten.

Regelafsluiters zorgen voor drukbeheer in het leidingnet

Automatische regelafsluiters worden gebruikt voor efficiënt druk- en debietbeheer te bereiken. Dit resulteert in:

Verminderd waterverlies (via lekkages)
Verminderd risico op waterslag en leidingbreuken
Minder onderbrekingen voor de klanten
Verminderd risico op besmetting
Besparingen voor waterleidingmaatschappijen

Lees over alle voordelen van drukbeheer in het leidingnetwerk
Lees meer over waterslag
Lees meer over instroom van ongewenste lucht

Wat is een drukverlagende regelafsluiter?

De drukverlagende regelafsluiter verlaagt automatisch een inkomende druk naar een ingestelde lagere uitgaande druk, ongeacht de debietverschillen of schommelingen van de inkomende druk.

Het drukverlagende stuurventiel neemt de uitgaande druk waar via de verbinding op de uitlaat van de afsluiter. Het stuurventiel reageert op kleine drukverschillen in de uitlaatdruk, waarbij het diafragma aangestuurd wordt door de gewijzigde druk in de controlekamer. Wanneer de uitgaande druk verandert ten opzichte van de ingestelde waarde, reageert het stuurventiel om een constante druk te garanderen. 

Voorbeeld: de druk is 7-8 bar, wat geschikt is om klanten in gebied A te voorzien, maar is te hoog voor de klanten in gebied B. Daarom wordt een drukverlagende regelafsluiter geïnstalleerd om de druk in gebied B te verlagen tot 3 bar.

Wat is een drukbehoudende/-aflatende regelafsluiter?

Een drukbehoudende regelafsluiter handhaaft automatisch een vooraf ingestelde minimale ingaande druk door de overdruk af te voeren, ongeacht veranderingen in het debiet.

De drukbehoudende regelafsluiter reageert op kleine veranderingen in de ingaande druk en regelt de klepstand. Als de ingaande druk onder het ingestelde punt komt, sluit of moduleert het diafragma om een minimale ingaande druk te garanderen. Afhankelijk van de benodigde druk laat de afsluiter meer of minder water door.

Voorbeeld: Wanneer het waterreservoir zich vult, daalt de druk, waardoor de gebruikers zonder water komen te zitten. Daarom wordt een drukbehoudende regelafsluiter geïnstalleerd om de druk voor de gebruikers op peil te houden.

Wat is een constante flow regelafsluiter?

Een constante flow regelafsluiter controleert automatisch het debiet en regelt het indien nodig, zodat het debiet het maximaal toegestane debiet niet overschrijdt, ongeacht veranderingen in de toevoerdruk.

De regelafsluiter wordt aangestuurd door het stuurventiel, waarbij de uitgaande druk eenvoudig en precies is in te stellen. Wanneer het debiet laag is en de drukval lager is dan het instelpunt, staan de regelafsluiter volledig open. Als het debiet hoog is en de drukval hoger wordt dan het instelpunt, dan begint de regelafsluiter het maximale debiet te regelen volgens het instelpunt, om ervoor te zorgen dat het debiet het maximaal toegestane debiet niet overschrijdt.

Animatie

Regelafsluiters - functionaliteit en voordelen

Kenmerken en functies van onze regelafsluiters serie 859

Informatie

Voordelen drukbeheer in het leidingnetwerk

Het beheersen en reguleren van de druk in het waterleidingnet kan besparingen opleveren en het niveau van non-revenue water verlagen. Drukbeheer wordt beschouwd als de meest voordelige en kosteneffectieve activiteit op het gebied van lekkagebeheer.

Brochure

Regelafsluiters

Ontdek hoe regelafsluiters bijdragen aan een efficiënt watervoorzieningsbeheer en waterverlies kunnen verminderen.