Beheer van non-revenue water

Op veel plaatsen in de wereld worden vitale middelen, zoals water, elke seconde verspild. Het is een wereldwijde uitdaging en het is schadelijk voor zowel de economie als voor het milieu wanneer water verloren gaat, en er nog meer water moet worden geproduceerd en gedistribueerd.

Kunnen beschikken over schoon water wordt op veel plaatsen als vanzelfsprekend beschouwd, net als de frisse lucht die we inademen. We vergeten dat schoon water een product is en dat het produceren van schoon water een uitgebreid en gedetailleerd proces is. Waterschaarste is een mondiaal probleem dat wordt veroorzaakt door veel verschillende factoren, zoals klimaatveranderingen, bevolkingsdichtheid en waterbeheerpraktijken, en is dus in sommige gebieden bijzonder kritiek. Door het toevoegen van ontoereikend distributiebeheer, terwijl het distributiebeheer vervolgens tegelijkertijd ontoereikend is, worden we geconfronteerd met een onzichtbaar, maar cruciaal probleem: waterverlies, ook wel non-revenue water of NRW genoemd.

Wat is non-revenue water?

Non-revenue water (NRW) is feitelijk geproduceerd, gereinigd water dat ergens in het waterdistributiesysteem verloren gaat en nooit de consumenten bereikt. Dit is een verspilling van kostbare waterbronnen, en water dat wordt geproduceerd en verloren gaat zonder enige inkomsten te genereren, heeft zowel een negatieve financiële als een negatieve impact op het milieu. De productiekosten en de energie die wordt gebruikt om het water te produceren en te distribueren, gaan verloren. En als er een aanzienlijke hoeveelheid water verloren gaat, betekent dit dat er meer water moet worden geproduceerd en opnieuw moet worden gedistribueerd.

 

Non-revenue water is een wereldwijde uitdaging

Het probleem is universeel, variërend van NRW-niveaus van ongeveer 5% tot wel 80% in bepaalde gebieden.

Het mondiale waterverlies wordt geschat op 126 miljard kubieke meter per jaar, wat overeenkomt met de kosten van 39 miljard dollar per jaar. Als deze waterverliezen met slechts een derde kunnen worden verminderd, zou de besparing voldoende zijn om 800 miljoen mensen te voorzien (Liemberger & Wyatt, 2018).

Europese drempelwaarden voor lekpercentages

Duurzame watervoorziening staat op de internationale politieke agenda, onder meer met de Europese Drinkwaterrichtlijn. Het doel van de richtlijn is om veilig en schoon drinkwater voor alle Europeanen te garanderen. Het gaat om materialen die in contact komen met drinkwater en grenswaarden die aanvaard moeten worden bij de waterdistributie, en richt zich op risicobeheersing en het terugdringen van waterverlies. 

Om de investeringen in onderhoud en vernieuwing van de drinkwaterinfrastructuur te vergroten en daarmee het waterverlies te verminderen, zal de Europese Commissie tegen 2028 een drempelwaarde voor toegestane lekkagepercentages hebben vastgesteld. Lidstaten die dit overschrijden zullen binnen twee jaar een actieplan moeten presenteren. Het is daarom niet alleen van lokaal belang om de NRW-niveaus te verlagen, maar kan binnenkort ook een wettelijke vereiste zijn.

Wat zijn de oorzaken van non-revenue water?

De oorzaken van waterverlies zijn talrijk, variërend van lekkages, leidingbreuken en slecht waterbeheer tot illegale aansluitingen en ongeoorloofd verbruik. 

Lekkages en leidingbreuken

Lekkages veroorzaken waterverlies uit het leidingnet en ontstaan onder meer bij leidingbreuken. Dit betekent dat schoon water verloren gaat en nooit bij de consumenten terechtkomt. Waterverlies als gevolg van lekkages is een verspilling van hulpbronnen en beïnvloedt zowel de prestaties van de nutsbedrijven als de consumenten door mogelijke overlast. Lekkages en leidingbreuken kunnen plotseling optreden of zich in de loop van de tijd geleidelijk ontwikkelen als gevolg van gebrek aan onderhoud, corrosie of slijtage.

Inadequaat waterbeheer

In veel delen van de wereld draagt ontoereikend waterbeheer bij aan waterverlies. Dit kan bijvoorbeeld een gebrek aan onderhoud van het elektriciteitsnet zijn, resulterend in lekkages en leidingbreuken, of een gebrek aan klantmeters, zodat de nutsbedrijven de consumenten niet kunnen factureren op basis van het werkelijke verbruik.

Ongeoorloofd verbruik

Diefstal van water of het vullen van een tankwagen vanuit een willekeurige brandkraan die niet voor dit doel is aangewezen, zijn voorbeelden van ongeoorloofd verbruik waardoor de hoeveelheid niet-betaald water toeneemt.

Het netwerk opdelen in districtsmeetgebieden

Het exploiteren van een waterdistributienetwerk is geen eenvoudige opgave. Een netwerk bestrijkt vaak een groot gebied en een complex, verborgen leidingstelsel, waardoor het lastig is om veranderingen, beschadigingen of illegale aansluitingen op te sporen.

Het opdelen van het leveringsnetwerk in kleinere delen – districtsmeetgebieden (DMA’s) – is een efficiënte techniek voor het beheer van NRW. DMA's bieden de mogelijkheid om de waterbalans te meten en voor elke sectie afzonderlijk een lage druk te garanderen. Operators kunnen hun inspanningen dan beter plannen en prioriteren. Op deze manier kan het verdelen van uw netwerk in DMA's de efficiëntie van het hele netwerk optimaliseren en resulteren in aanzienlijke besparingen op de exploitatie- en onderhoudskosten en in minder waterverlies.

AVK solutions for optimising district metering areas (DMAs)

AVK oplossingen voor het optimaliseren van DMA's en het verminderen van non-revenue water

Regelafsluiters en drukbeheer

Regelafsluiters maken drukregeling in het leidingnetwerk mogelijk. Een lage druk vermindert het waterverlies door bestaande lekkages en verkleint het risico op leidingbreuken. Wij bieden een ruime keuze aan regelafsluiters in verschillende varianten en configuraties:

Dynamisch drukbeheer zorgt voor een constante druk voor een kritieke situatie zoals een hoog gebouw, een ruimte met oude leidingen of het gebied in het toevoernetwerk met de meeste drukschommelingen. Op deze manier kunt u zorgen voor een lage gemiddelde druk, waardoor waterverlies door bestaande lekkages wordt verminderd. Ook kunt u drukschommelingen minimaliseren, wat de levensduur van uw netwerk verlengt door minder leidingspanning en daarmee het risico op waterverlies door leidingbreuken verkleint. AVK oplossingen voor drukbeheer zijn:

Lees meer over de voordelen van drukbeheer in het leidingnetwerk en hoe dit helpt bij het verminderen van waterverlies en NRW-niveaus.

Op batterijen werkende IoT-sensoren 

Gegevens kunnen rechtstreeks uit het distributienetwerk worden verzameld via draadloze, op batterijen werkende IoT-sensoren en helpen bij het detecteren van waterverlies. Met AVK Smart Water-sensoren kunt u middelen besparen, de planning en operationele activiteiten optimaliseren en daardoor het waterverlies verminderen:

  • VIDI Positioner is een standaanwijzer voor de positie van de schuifafsluiter
  • VIDI Cap is een slimme brandkraandop voor de  registratie van de positie van de brandkraan
  • VIDI Pressure voor het meten van waterdruk bij de DMA-inlaat
  • VIDI Flow voor het monitoren van debiet, wat betrouwbare waterbalansberekeningen mogelijk maakt
  • VIDI Open/Close voor het registreren van de open/dicht-stand van de afsluiter
  • VIDI Temperature voor het meten van de watertemperatuur in het leidingnetwerk
  • VIDI Level voor het meten van de afstand tot het dichtstbijzijnde oppervlak 

Netwerkveiligheid en leidingreparatie 

Efficiënte lekreparatie minimaliseert waterverlies door scheuren en barsten in pijpleidingen. Wij bieden diverse reparatiekragen en klemmen aan voor een snelle, veilige en efficiënte reparatie, en zelfs voor permanente reparatie onder druk.

Door de juiste afsluiters te selecteren, kunnen waterbedrijven het leidingnetwerk efficiënt beheren. Het voorkomen van waterslag en lucht in het systeem verlengt de levensduur van het netwerk vanwege minder leidingspanning en beschermt daarmee ook tegen leidingbreuken en waterverlies. We bieden een ruime keuze aan keerkleppen en be- en ontluchters voor netwerkveiligheid:

Straatpotten voor gebruik met geluidsloggers

Lekkages kunnen eenvoudig worden opgespoord via geluidsloggers die zijn geïntegreerd in straatpotten, waardoor operators precies kunnen ingrijpen wanneer en waar dat nodig is. Dit garandeert een snelle reparatie, wat minder waterverlies en een minimale verstoring van de netwerkklanten betekent. 

AVK biedt een ruim assortiment kunststof straatpotten, waarbij sommige opslag mogelijk maken van de benodigde apparatuur voor noise loggers, zoals microfoon, software-installatie, batterij en antenne. De straatpotten zijn verkrijgbaar in een afsluitbare versie, waardoor ze fraudebestendig zijn. 

Bekijk ons ruime assortiment kunststof straatpotten.

Brochure

AVK Non-revenue water

Op de lange termijn kost een duurzame benadering van schoon water niet geld - het bespaart geld, zowel voor nutsbedrijven als voor consumenten.

Brochure

District metered areas

Splitsen van een netwerk in secties door het maken van "District Metered Areas" is een doeltreffend instrument om waterverlies te voorkomen en om actief NRW management te doen.
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyses, om onze website te verbeteren en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Door onze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies door ons en derde partijen zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.