AVK Smart Water loT-sensoren

De IoT-sensoren van AVK Smart Water bieden onze klanten meerwaarde:

  • De sensoren werken op duurzame lithium batterijen om dure en tijdrovende installaties te vermijden en maken gebruik van NB-IoT, de beste communicatietechnologie voor ondergrondse monitoring.
  • De sensoren leveren automatische- en betrouwbare metingen direct vanaf de bron en zo kan de staat  en omstandigheden van het waternetwerk in een groot gebied worden bijgehouden.
  • De sensoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de IT-systemen van de waterbedrijven. Zo kunnen data uit meerdere bronnen worden gecombineerd en ontstaat er een actueel totaal beeld van het waternetwerk, waarop gericht gemonitoord kan worden.

VIDI Positioner

De VIDI Positioner detecteert de stand van een schuifafsluiter van 0 tot 100 procent, zodat u weet of de schuif gesloten is of hoe ver deze openstaat.   Hiermee vermijdt u tijdrovende taken, zoals het zoeken naar afwijkingen die veroorzaakt zijn door een verkeerde stand  van de schuif. Als onze VIDI Positioners zijn geïnstalleerd, krijgt u continue bewaking van de belangrijkste afsluiters in het waternetwerk, wat de betrouwbaarheid van debiet- en drukmetingen in het distributienetwerk zal vergroten.

Dankzij de batterij- en communicatietechnologie is de VIDI Positioner eenvoudig te installeren en kan het data verzenden naar elk gewenst IT-systeem, zelfs vanaf ondergrondse installaties.

Er zijn twee types VIDI Positioners:

  1. VIDI Positioner die op het inbouwgarnituur van de schuifafsluiter geïnstalleerd wordt. Ga naar datasheet en installatie handleiding voor meer details.
  2.  VIDI Positioner die direct op het bovendeel van de schuifafsluiter geïnstalleerd wordt. Ga naar datasheet en installatie handleiding voor meer details.

VIDI Flow

VIDI Flow genereert met regelmaat data sets die gedetailieerd aangeven hoeveel water in of uit stroomt, afhankelijk van de plek waar het is geïnstalleerd. Door VIDI Flow te gebruiken om het debiet te meten, kunnen waterbedrijven afwijkingen eerder detecteren, lekkage kosten verlagen, waterverliezen minimaliseren en de tevredenheid van de consument verhogen. 
Om lekkages en barsten te detecteren, is het belangrijk om de waterstroom op strategische punten in het distributienetwerk continu te meten. Door VIDI Flow te installeren bij sectie-/DMA-inlaten, is het sneller en gemakkelijker om (kleinere) lekken te detecteren en het zoekgebied te verkleinen.

Ook is de VIDI Flow uitermate geschikt om de trends en patronen van waterconsumptie vast te stellen in het netwerk en hiermee bij te dragen aan een efficiënt drukbeheer in het waterdistributie netwerk.

Ga naar datasheet en installatie handleiding voor meer details.

Meer informatie over drukbeheer

VIDI Pressure

Met VIDI Pressure kan het drukniveau in het waterdistributie netwerk worden gemonitord. Met VIDI Pressure krijgt u overzicht van de drukniveaus in het netwerk en kan gericht het drukniveau gereguleerd worden om te hoge drukken en/of drukschommelingen in het netwerk te voorkomen.

Hiermee wordt niet alleen de kans op lekkages verminderd maar worden de onderhouds- en operationele kosten lager, wordt de levensduur van leidingen verlengd en het energieverbruik van pompen geoptimaliseerd.

Ga naar datasheet en installatie handleiding voor meer details.

Meer informatie over drukbeheer

VIDI Temperature

De VIDI Temperature-sensor geeft inzichten in de watertemperatuur in het waterdistributie netwerk. Het belangrijkste doel van waterbedrijven is consumenten voorzien van schoon en veilig drinkwater. Daarom voldoen ze aan hoge verwachtingen en eisen om ervoor te zorgen dat het drinkwater voor de consument van de hoogste kwaliteit is. 
Een groot deel van de drinkwaterkwaliteit hangt af van een gecontroleerde watertemperatuur van leverancier tot consument. Het is bekend dat de watertemperatuur het netwerk beïnvloedt, zowel bij een te hoge temperatuur (kans op bacterievorming) als bij een te lage temperatuur (kans op barsten of verstopte leidingen).

De VIDI sensoren worden op strategische punten in het netwerk geplaatst en waarschuwen het waterbedrijf over risico's van bacterievorming, bevriezing en mogelijke corrosie. Met gedetailleerde kennis over de watertemperatuur kunnen waterbedrijven beslissen wanneer ze actie moeten ondernemen, zodat de consument verzekerd blijft van schoon en veilig drinkwater.

Ga naar datasheet en installatie handleiding voor meer details.

VIDI Open/close

De VIDI Open/Close biedt een veelzijdige oplossing voor het bewaken van de open- en dichtstatus van alle soorten kleppen die in het waternetwerk zijn geplaatst. Met deze sensor kunnen waterbedrijven inzicht krijgen in het gebruik van deze kleppen.
Informatie over deze belangrijke assets is vaak gebaseerd op veronderstellingen, omdat ze doorgaans in de grond zijn begraven. Het niet kennen van de open/dichte positie ervan kan algehele werking van het waternetwerk beïnvloeden en het niveau van waterverlies beïnvloeden.

Met betrouwbare informatie over de open/dicht-positie van alle kleppen kunnen waterbedrijven de werking van het waternetwerk optimaliseren en de levensduur van het netwerk verlengen. Bovendien kan VIDI Open/Close ook in veel andere situaties worden gebruikt om de open- en sluitstatus van een arbitraire asset te detecteren, bijvoorbeeld bij een putdeksel.

Ga naar datasheet en installatie handleiding voor meer details.

VIDI Level

VIDI Level sensoren worden gebruikt om de afstand tot een willekeurig medium te meten, zoals het niveau van slib en verstoppingen in zandvallen, vloeistoffen in tanks, of water in putten, buffer-tanks, bassins of bronnen. 

Met automatische registratie en documentatie van het niveau van een medium wordt het voor waterbedrijven eenvoudiger om onderhoud en inspecties efficiënt te plannen en hiermee overstromingen, beschadigingen van het netwerk en vervuilingen van het milieu te voorkomen.

Ga naar datasheet en installatie handleiding voor meer details.

VIDI CAP

De VIDI Cap bewaakt het gebruik van uw brandkranen die in het waterdistributienetwerk zijn geplaatst. Het zorgt ervoor dat u altijd direct geïnformeerd wordt bij gebruik van de  brandkraan. Door het gebruik van brandkranen te monitoren, kunt u daarom legaal gebruik, vandalisme en aanrijdingen detecteren en er voor zorgen dat de brandkranen altijd werken in geval van nood.

De monitoring stelt u in staat om efficiëntere lekdetectie en drukbeheer uit te voeren, aangezien abnormale waterstromen of drukdalingen gedetecteerd worden die veroorzaakt zijn door het gebruik van een brandkraan. Verder worden met de monitoring ook automatisch de laatste werkzaamheden gerapporteerd en gedocumenteerd, zodat het optimaliseren van de onderhoudsplanning en spoelplannen eenvoudig is.  

Ga naar datasheet en installatie handleiding voor meer details.

Download

IOT sensoren

Lees meer over onze IoT sensoren en kies de sensoren die aan uw behoeften voldoen.