Slimme afsluiters als onderdeel van een Digital twin van het leidingnet van PWN

AVK heeft als pilot een aantal VIDI Positioners geïnstalleerd op afsluiters van drinkwaterbedrijf PWN om meer informatie te verzamelen over de stand van de afsluiters.

PWN levert drinkwater aan ruim 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. De klanten gebruiken jaarlijks zo’n 110 miljard liter drinkwater. PWN zuivert oppervlaktewater tot drinkwater. PWN staat voor duurzaamheid en maakt veelvuldig gebruik van data en nieuwe technologieën. 

AVK Nederland heeft een jarenlange uitstekende samenwerking met PWN en levert producten zoals afsluiters, brandkranen, straatpotten en koppelingen. PWN heeft in Noord-Holland 33.000 afsluiters in haar leidingnetwerk om het drinkwater te sturen. Van de belangrijkste afsluiters is het voor PWN van toegevoegde waarde om zeker te weten of de afsluiters open of dicht staan. Zodat ze bij calamiteiten, maar ook bij onderhoud snel kunnen beschikken over de juiste informatie.

AVK heeft als pilot bij PWN 3 afsluiters mogen voorzien van VIDI positioners. Voor het monitoren van de positioners is een testomgeving gebouwd. Deze testperiode is succesvol verlopen en nu gaat PWN in 3 jaar tijd op in totaal 150 belangrijke afsluiters een VIDI positioner plaatsen. De VIDI Positioner detecteert de stand van een afsluiter van 0 tot 100 procent, zodat zeker is of de afsluiter open of dicht staat en wat de exacte positie van de schuif is. 

Belangrijke afsluiters zijn afsluiters in grote transportleidingen, afsluiters die gebieden met verschillende drukken scheiden of afsluiters waarmee een koppeling gerealiseerd kan worden naar een collega drinkwaterbedrijf. Hiervan wil PWN graag de stand automatisch binnenkrijgen, zodat er sneller zekerheid is of de juiste afsluiter bediend is. Nu belt de monteur naar kantoor als de afsluiter bediend is en dit wordt dan verwerkt in het leidinginformatiesysteem. Hier zit natuurlijk iets tijdsverschil in en het kan voorkomen dat er een verkeerde stand wordt genoteerd of dat de stand wordt gewijzigd bij een onjuist afsluiternummer. In 1 tot 2 procent van de gevallen is de stand niet juist en als er stilstaand water optreedt dan kan dat kwaliteitsproblemen of drukklachten geven en nog belangrijker: de digital twin is geen kopie meer van de werkelijkheid

Welke voordelen bieden de VIDI positioners

De VIDI positioners geven betrouwbare informatie en zekerheid over de stand van de afsluiter en je weet of het de juiste afsluiter is die bediend is. Ook wil PWN graag een digitale kopie van de werkelijkheid opzetten, een digital twin van het leidingnet. Nu is het leidingnet tussen het pompstation en de klant grotendeels een black box.

PWN heeft ook systemen van andere aanbieders getest, maar heeft uiteindelijk voor de Smart Water oplossingen van AVK gekozen. De doorslag gaf dat de AVK positioner met elke afsluiter sleutel bediend kan worden. 

Dit jaar nog wil PWN 50 positioners installeren. In eerste instantie worden de positioners op schuifafsluiters geplaatst, maar in een later stadium ook op de vlinderkleppen. Die zitten vaak in belangrijke grote transportleidingen. AVK gaat PWN ondersteunen bij het installeren van de eerste tien VIDI positioners. Hierbij is een vaste groep monteurs aanwezig die dit weer verder gaan overbrengen. 
 

Voor welk IT-platform wordt er gekozen? 

PWN zal gebruik maken van de VIDI Cloud, een softwareplatform voor datavisualisatie. Maar ook intern moet de data op een veilige manier verwerkt worden en opgeslagen in het IT- leidingensysteem van PWN. Een team van ICT-experts is hiermee bezig, de testomgeving is geslaagd en de implementatie zal nog dit voorjaar plaatsvinden.  
 

AVK Smart Water, VIDI Positioner

Detecteert de open/dicht-stand van een schuifafsluiter

Vidi positioner

PWN Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland

Lees meer....

Website PWN

Video

AVK Smart Water digitale monitoring

AVK Smart Water is een nieuw concept dat bestaat uit slimme draadloze sensoren voor het verzamelen van data en een softwareplatform voor datavisualisatie. Bekijk de animatie om te zien hoe deze oplossing kan bijdragen aan meer efficiëntie, beter inzicht in de status/conditie van het distributienetwerk en minder waterverlies.

Monitoring distributienetwerk

AVK Smart Water solutions

Een intelligente oplossing voor het monitoren en controleren van waterdistributienetwerken.

Met geïnstalleerde loT-sensoren op AVK afsluiters en brandkranen is het mogelijk om het complete distributienetwerk te monitoren. 

Download

AVK Smart Water digitale monitoring

Lees meer over hoe digitale oplossingen kunnen helpen bij het aanpakken van een aantal milieu- en verstedelijkingsuitdagingen waarmee waterbedrijven dagelijks worden geconfronteerd.