Evides Leidingnet van de Toekomst: De slimme afsluiter

Evides heeft AVK Vidi Positioners op een viertal afsluiters getest om hun assets te verslimmen. De Vidi positioner is een sensor die de stand van een schuifafsluiter kan vaststellen en naar Evides doorstuurt, zo wordt het een slimme afsluiter.

Evides Waterbedrijf levert veilig en schoon drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in het zuidwesten van Zuid-Holland, de provincie Zeeland en het zuidwesten van Noord-Brabant. Evides werkt continu aan verdere verduurzaming van haar bedrijfsvoering en circulair en klimaatneutraal zijn vertrekpunten bij het realiseren van wateroplossingen. Zo zuiveren en leveren ze water op milieuvriendelijke wijze.   

Binnen het onderzoeksprogramma Leidingnet van de Toekomst worden bij Evides allerlei technieken onderzocht die helpen bij het verkrijgen van inzicht in het leidingnetwerk, zodat keuzes onderbouwd, doelgericht en kosteneffectief gemaakt kunnen worden. Zo wordt er onder andere aandacht besteed aan het ‘slim’ maken van allerlei assets. Evides heeft in dit kader de AVK Vidi Positioner getest op een viertal afsluiters in Oud-Beijerland. In dit geval heeft dit verslimmen als doel ervoor te zorgen dat Evides meer informatie vergaart over de status van de afsluiter.   

Hoe werkt de Vidi positioner

De Vidi positioner is een sensor die de stand van een schuifafsluiter kan vaststellen en naar Evides doorstuurt, zo wordt het een slimme afsluiter. De Vidi Positioner wordt op het inbouwgarnituur van de afsluiter geïnstalleerd. De sensor detecteert het als de stand van de afsluiter verandert en kan de exacte stand (geheel open, geheel dicht, ertussenin) registreren en deze – eventueel via een softwareplatform - aan Evides doorgeven. 

De beginpositie van de afsluiter wordt geregistreerd via de AVK Assist app op de smartphone. Wanneer de spindel wordt gedraaid, worden de bewegingen geregistreerd door de Vidi Positioner. De Vidi Positioner geeft de gewijzigde afsluiterpositie direct door via het communicatienetwerk NB-IoT; vervolgens nogmaals na 5 en 10 minuten, en na 1, 6, 12 en 24 uur. Daarna wordt elke 24 uur een ‘keep alive’ signaal verstuurd naar de Vidi Cloud of een andere applicatie.  
 

Welke voordelen levert deze Smart Water oplossing op? 

De Vidi Positioner levert voordeel op wanneer deze ingezet wordt bij veel gebruikte afsluiters (verhoogde efficiëntie), bij kritische afsluiters (verhoogde betrouwbaarheid van de stand) en bij afsluiters waarbij afwijkingen van de voorkeurstand direct moeten worden gesignaleerd. 

Van elke afsluiter wordt de voorkeursstand genoteerd en als de stand wijzigt wordt dit momenteel handmatig verwerkt, waardoor informatie niet altijd actueel is. Een verkeerde afsluiterstand kan problemen opleveren voor de waterkwaliteit als hierdoor stilstaand water ontstaat. Daarnaast kan een afsluiterstand die administratief anders is dan daadwerkelijk fysiek problemen geven bij storingen: een aanpassing van de stand van de afsluiter kan dan juist tot meer klachten leiden. De Vidi Positioner kan daarnaast worden ingezet om de juistheid en betrouwbaarheid van het hydraulisch model te verbeteren. 
 
Succesvolle pilot bij Evides
De installatie van de positioners ging vlot na het doorlopen van alle stappen, hierbij was er een goede ondersteuning vanuit AVK. De installatie van de AVK Assist app heeft Evides ook als eenvoudig ervaren. De pilot heeft inmiddels meer dan een half jaar geduurd en de positioners werken sindsdien foutloos en geven de stand van de afsluiter nauwkeurig en tijdig door. De conclusie van de pilot bij Evides is dat de Vidi Positioner de efficiëntie kan verbeteren van de registratie van de stand van afsluiters, en borgt nadrukkelijk dat de geregistreerde stand juist is. Daarnaast kan de Vidi Positioner fungeren als alarm wanneer de afsluiter in een andere stand dan de voorkeurstand staat. Het plaatsen van Vidi Positioners kan Evides dus veel tijdwinst opleveren. Naast de toepassing bij afsluiters zouden de positioners mogelijk nog kunnen worden ingezet bij brandkranen en omloopleidingen.   
 

AVK Smart Water

IoT-sensoren

AVK Smart Water Solutions, een intelligente oplossing voor het monitoren en controleren van waterdistributienetwerken. Met geïnstalleerde loT-sensoren op AVK afsluiters en brandkranen is het mogelijk om het complete distributienetwerk te monitoren. 

Video

AVK Smart Water digitale monitoring

AVK Smart Water is een nieuw concept dat bestaat uit slimme draadloze sensoren voor het verzamelen van data en een softwareplatform voor datavisualisatie. Bekijk de animatie om te zien hoe deze oplossing kan bijdragen aan meer efficiëntie, beter inzicht in de status/conditie van het distributienetwerk en minder waterverlies.

Download

AVK Smart Water digitale monitoring

Lees meer over hoe digitale oplossingen kunnen helpen bij het aanpakken van een aantal milieu- en verstedelijkingsuitdagingen waarmee waterbedrijven dagelijks worden geconfronteerd.