Grondstofpaspoorten

AVK Nederland houdt bij haar bedrijfsvoering rekening met mens en milieu. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, circulair inkopen (zie MVI verklaring in samenwerking met één van onze grootste relaties), de ontwikkeling van het grondstofpaspoort (GPP), duurzame productie, recyclebaarheid van grondstoffen, eindproducten en verpakkingen, duurzame energie, mobiliteit en social return als onderdeel van een duurzaam personeelsbeleid zijn onze uitgangspunten.

Met als doel om samen met onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders een betere wereld om ons heen te creëren. Een grondstofpaspoort geeft inzicht in de samenstelling en herkomst van producten en toegepaste materialen. Met dit inzicht kunnen producenten en afnemers bewust duurzame keuzes maken over bijvoorbeeld recycling en herkomst van materialen. Hiermee geven we invulling aan de circulaire economie. 

AVK Nederland ontwikkelde samen met Alliander en AVK Plastics ook het grondstoffenpaspoort, voor kunststof straatpotten. AVK zal dit grondstoffenpaspoort de komende tijd verder gaan uitrollen over andere producten. Bijkomende wens voor de toekomst is dat elke leverancier gaat werken met een Grondstofpaspoort om een halt toe te roepen aan het toekomstig tekort aan delfstoffen in de wereld en om uiteindelijk bij de bron te komen waarmee we tevens de mogelijkheid hebben om kinderarbeid tegen te gaan in de lage lonenlanden.