Onze productie en werkomgeving

Internationale norm voor milieubeheer

De AVK groep voldoet aan de internationaal geaccepteerde ISO 14001-norm, die een basis vormt voor eco-management in bedrijven. Tevens doen we ons uiterste best om te voldoen aan lokale milieunormen en we willen onze impact op het milieu minimaliseren, zowel in productieprocessen als in materialen.

We zijn dan ook erg trots dat we ook verschillende andere certificaten hebben behaald. Het toont onze betrouwbaarheid als wereldleider als het gaat om het creëren van duurzame oplossingen over de hele wereld:

  • ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement
  • ISO / TS 29001 - Kwaliteitsmanagement olie- en gasindustrie
  • ISO 14001 - Milieubeheer
  • ISO 45001 - Arbo-management

Milieuvriendelijke productie

AVK Advanced Castings is de gieterij, die voor de AVK Groep gietstukken voor afsluiters en brandkranen levert. In deze gieterij maken we gebruik van de innovatieve methode "lost foam"  en dit zorgt voor betere prestaties, vermindert het energieverbruik en het vermindert de uitstoot naar de atmosfeer. In onze gietstukken gebruiken we schroot van gerecycled staal als hoofdbestanddeel - tot wel 85-90% van de totale omsmelting.

Binnen de AVK Groep omvat de jaarlijkse productie van kunststof straatpotten en pallets voor AVK ongeveer 19.000 ton aan gerecyclede kunststoffen op onze productielocaties AVK Plast in Denemarken en AVK Plastics in Nederland. Het gerecyclede plastic materiaal  komt onder meer van ingezamelde plastic doppen, die vermalen worden en snijafval van gerecyclede airbags. Door de verkoop van deze nieuwe kwaliteitsproducten wordt de levensduur van kunststof verlengd met ongeveer 50 jaar.

De AVK Groep stelt strenge eisen en normen aan energie- en waterverbruik waaraan productiebedrijven moeten voldoen. Alle productiebedrijven proberen dan ook waar mogelijk het verbruik te verminderen.

Een veilige werkomgeving

AVK is een wereldwijde onderneming en als zodanig moeten wij rekening met de onderlinge verschillen tussen de diverse landen en de daaruit voortvloeiende risico's. In alle landen waar AVK aanwezig is, is het van fundamenteel belang om verantwoord om te gaan met medewerkers, milieu en de samenleving. De AVK Groep houdt alle bedrijfsonderdelen nauwlettend in de gaten en zorgt door regelmatige bezoeken dat alle AVK bedrijven voldoen aan de gedefinieerde mensenrechtenprincipes en -criteria.

We monitoren het aantal arbeidsongevallen en werken proactief aan preventieve maatregelen en dit heeft geresulteerd in een daling van het aantal ongevallen. We zorgen ook voor onderhoud, inspectie en ontwikkeling van arbeidsomstandigheden, apparatuur en gereedschappen die nodig zijn om een bepaald bedrijfsproces te voltooien.

De AVK Groep heeft ermee ingestemd zich te houden aan de normen waaraan onze leveranciers zich ook moeten houden om een gecertificeerde leverancier van de Groep te worden. Duurzaamheid is voor ons essentieel in de hele supply chain. Daarom werken we alleen samen met partners met hoge ethische normen, die zich sterk inzetten om te voldoen aan de internationale wetgeving op het gebied van arbeid.

Brochure

MVO

AVK erkent duurzaamheid als een essentiële factor voor toekomstig succes. 
Onze website maakt gebruik van cookies voor statistische analyses, om onze website te verbeteren en u optimaal van dienst te kunnen zijn. Door onze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies door ons en derde partijen zoals beschreven in ons privacy- en cookiebeleid.