Onze productie en werkomgeving

Internationale norm voor milieubeheer

De AVK groep voldoet aan de internationaal geaccepteerde ISO 14001-norm, die een basis vormt voor eco-management in bedrijven. Tevens doen we ons uiterste best om te voldoen aan lokale milieunormen en we willen onze impact op het milieu minimaliseren, zowel in productieprocessen als in materialen.

We zijn dan ook erg trots dat we ook verschillende andere certificaten hebben behaald. Het toont onze betrouwbaarheid als wereldleider als het gaat om het creëren van duurzame oplossingen over de hele wereld:

 • ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement
 • ISO 29001 - Kwaliteitsmanagement olie- en gasindustrie
 • ISO 14001 - Milieubeheer
 • ISO 45001 - Arbo-management
 • MVO - prestatieladder niveau 4

EcoVadis duurzaamheidsbeoordeling

AVK International heeft een zilveren medaille van EcoVadis gekregen. EcoVadis heeft meer dan 100.000 bedrijven over de hele wereld beoordeeld, en we zijn er trots op dat onze inspanningen ons een plaats hebben opgeleverd in de top 20 van alle beoordeelde bedrijven en zelfs in de top 8 van beoordeelde bedrijven binnen de productie van machines voor algemeen gebruik. We blijven ons richten op het bijdragen aan een duurzamere toekomst. Lees meer over de inspanningen en doelstellingen van AVK in ons duurzaamheidsverslag.

EcoVadis voert duurzaamheidsbeoordelingen uit op basis van een aantal MVO-gerelateerde indicatoren binnen de thema's milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. De methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen, en de rating evalueert hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid en MVO heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. De prestaties worden beoordeeld aan de hand van het beleid, de acties en de resultaten van het bedrijf en de input van externe belanghebbenden.

 

Recente initiatieven bij AVK International in Denemarken

Recente energie initiatieven:   

 • Nieuw voorverwarmingsproces via warmtewisselaar vóór het coaten
 • Nieuw energiezuinig ventilatiesysteem in kantoren en fabriek
 • LED-lichtbronnen met bewegingssensoren
 • Nieuwe transportbanden aangedreven door frequentiegeregelde motoren
 • Ruimteverwarming via warmtepomp in nieuwe fabriek
 • Zonnepanelen op het dak

Deze initiatieven zullen naar verwachting de CO2-uitstoot bij AVK International met 128 ton per jaar verminderen.

We werken ook aan het documenteren van onze impact op het milieu. Onze eerste Environmental Product Declaration (EPD) voor standaard schuifafsluiters is opgesteld en kan worden gedownload op onze websites. GWP-waarden (Global Warming Potential) staan vermeld op de datasheets van producten die onder de EPD vallen. Ons doel is om EPD’s aan te bieden voor ons gehele productassortiment.  

Daarnaast hebben we een rapport over de uitstoot van broeikasgassen opgesteld dat als interne basis en referentie kan dienen voor voortdurende verbeteringen in onze processen.

Milieu inspanningen in onze productie

AVK Advanced Castings is de gieterij, die voor de AVK Groep gietstukken voor afsluiters en brandkranen levert. In deze gieterij maken we gebruik van de innovatieve methode "lost foam"  en dit zorgt voor betere prestaties, vermindert het energieverbruik en het vermindert de uitstoot naar de atmosfeer. In onze gietstukken gebruiken we schroot van gerecycled staal als hoofdbestanddeel - tot wel 85-90% van de totale omsmelting.

Binnen de AVK Groep omvat de jaarlijkse productie van kunststof straatpotten en pallets voor AVK ongeveer 24.000 ton aan gerecyclede kunststoffen op onze productielocaties AVK Plast in Denemarken en AVK Plastics in Nederland. Het gerecyclede plastic materiaal  komt onder meer van ingezamelde plastic doppen, die vermalen worden en snijafval van gerecyclede airbags. Door de verkoop van deze nieuwe kwaliteitsproducten wordt de levensduur van kunststof verlengd met ongeveer 50 jaar.

De AVK Groep stelt strenge eisen en normen aan energie- en waterverbruik waaraan productiebedrijven moeten voldoen. Alle productiebedrijven proberen dan ook waar mogelijk het verbruik te verminderen. Ook is het onze doelstelling dat we afgedankte materialen altijd op een milieuvriendelijke manier afvoeren en dat al onze productiebedrijven op de lange termijn voldoen aan de eis van nul afval naar de stortplaats.

Een veilige werkomgeving heeft de hoogste prioriteit bij AVK

AVK is een wereldwijde onderneming en als zodanig moeten wij rekening met de onderlinge verschillen tussen de diverse landen en de daaruit voortvloeiende risico's. In alle landen waar AVK aanwezig is, is het van fundamenteel belang om verantwoord om te gaan met medewerkers, milieu en de samenleving. De AVK Groep houdt alle bedrijfsonderdelen nauwlettend in de gaten en zorgt door regelmatige bezoeken dat alle AVK bedrijven voldoen aan de gedefinieerde mensenrechtenprincipes en -criteria.

We monitoren het aantal arbeidsongevallen en werken proactief aan preventieve maatregelen en dit heeft geresulteerd in een daling van het aantal ongevallen. We zorgen ook voor onderhoud, inspectie en ontwikkeling van arbeidsomstandigheden, apparatuur en gereedschappen die nodig zijn om een bepaald bedrijfsproces te voltooien.

De AVK Groep heeft ermee ingestemd zich te houden aan de normen waaraan onze leveranciers zich ook moeten houden om een gecertificeerde leverancier van de Groep te worden. Duurzaamheid is voor ons essentieel in de hele supply chain. Daarom werken we alleen samen met partners met hoge ethische normen, die zich sterk inzetten om te voldoen aan de internationale wetgeving op het gebied van arbeid.

Video

Plastic doppen recyclen voor een beter milieu

Bekijk onze animatie over het recyclen van plastic doppen in samenwerking met leerlingen van lagere scholen. Op deze manier krijgt afval een nieuw leven.

Informatie

Onze bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Voor AVK gaan duurzaamheid en een gezonde economie hand in hand. Het verminderen van waterverlies helpt daadwerkelijk om het elektriciteitsverbruik te verminderen en het beschermt tevens één van onze meest waardevolle hulpbronnen, en het bespaart tegelijkertijd geld. Onze hoogwaardige oplossingen minimaliseren de milieu-impact veroorzaakt door graafwerkzaamheden, reparatie of vervanging.

Brochure

MVO jaarverslag 2022/2023

AVK Nederland is gecertificeerd op niveau 4 van MVO Prestatieladder. In ons jaarverslag leest u meer over onze resultaten en doelstellingen.